Šeštasis ATHENA projekto plenarinis susitikimas Liublianoje

2010 m. birželio 10–11 d. Liublianoje (Slovėnija) įvyko šeštasis ATHENA projekto partnerių plenarinis susitikimas. Projekto partneriai, prie kurių prieš pusę metų prisijungė ir Lietuvos dailės muziejus (toliau – LDM), buvo pakviesti į dviejų dienų susitikimą Slovėnijos nacionaliniame muziejuje.

LDM atstovavo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras administratorė Giedrė Stankevičiūtė, atsakinga už tarptautinius ryšius.

ATHENA partnerių tinklas siekia pateikti kuo daugiau muziejuose saugomų kultūros vertybių skaitmeninių vaizdų į skaitmeninę Europos biblioteką – „Europeaną“. Susitikime dalyvavo atstovė iš „Europeanos“ būstinės Lizzy Komen. Ji pranešė, kad šiuo metu Europos skaitmeninėje bibliotekoje turima 7,3 mln. objektų. Daugiausiai prie skaitmeninio turinio pateikimo prisideda tokie turinio kaupėjai kaip Europeana Local, Europeana Connect, BHL Europe ir kiti. ATHENA sistemoje šiuo metu turima apie 1 mln. skaitmeninių objektų.

Europos Sąjungos finansuojamame projekte ATHENA yra sukurtos 7 darbo grupės. Susitikime kiekvienos  iš jų vadovas pristatė pastarųjų 3 mėn. darbo rezultatus ir tolimesnius planus.

Projekto vadybos, monitoringo ir vertinimo darbo grupės vadovė Maria Teresa Natale pristatė projekto eigą, turinio pateikimo terminus, nuo kurių dalis projekto partnerių dar atsilieka. LDM buvo pagirtas už ankstyvą skaitmeninio turinio pateikimą ATHENA sistemai. Taip pat priminta, kad kitų metų viduryje projektui pasibaigus, kiekvienas turinio teikėjas su „Europeana“ turės pasirašyti sutartį, pagal kurią pateiktas skaitmeninis turinys toliau bus rodomas šiame portale.

Projekto sklaidos darbo grupės atstovės Maria Sliwinska ir Monika Hagedorn-Saupe dalyvaujančių institucijų paprašė siųsti informaciją apie jų šalyje ATHENA projektą pristatančius renginius, seminarus, informacinius leidinius. Antroje metų pusėje ruošiamasi išleisti pirmąjį ATHENA žurnalą, kuriam straipsnius bei knygų apžvalgas kviečiamos parengti visos šalys.

Projekto metu sukurto LIDO (Lightweight Information Describing Objects) standarto kūrėjai Nasos Drosopoulos ir Regine Stein pristatė naujausius duomenų telkimo schemos pakeitimus. Visi susirinkusieji galėjo užduoti klausimus, susijusius su duomenų pateikimu ir tinkamu jų susiejimu su LIDO. Problemų dėl turinio pateikimo naudojant LIDO standartą turintiems projekto partneriams jo kūrėjai bandė padėti  konsultuodami.

ATHENA plenariniame susitikime buvo pristatyti ir kiti skaitmeninį kultūros paveldą propaguojantys tarptautiniai projektai – DC-NET ir Michael Culture Association bei Europos Sąjungos Informacijos ir ryšių technologijų politikos rėmimo programai ICT PSP pateiktos projektų paraiškos. Susitikimo dalyviai pakviesti prisijungti prie vykstančių ar būsimų projektų, paraginti aktyviai dalyvauti tarptautinėse konferencijose apie skaitmeninio turinio kūrimą ir sklaidą.

Susitikime dalyvavusiems Europos šalių institucijų atstovams buvo surengtos ekskursijos Slovėnijos nacionaliniame ir Slovėnijos etnografijos muziejuose. Tarpusavyje buvo dalinamasi darbo su skaitmeniniais muziejų eksponatų vaizdais patirtimi, diskutuojama kitais su projektu susijusiais klausimais. Dalyvavimas susitikime buvo naudingas tarptautiniams ryšiams užmegzti, pabendrauti su kolegomis iš Europos Sąjungos muziejų ir kultūros institucijų, sužinoti apie muziejų galimybes dalyvauti naujuose projektuose.

 

Giedrė Stankevičiūtė
LM ISC LIMIS administratorė