Seminaras „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas Lietuvos muziejuose: dabartis ir perspektyvos“

2009 m. rugsėjo 24 d. LDM Nacionalinėje dailės galerijoje (Vilnius) LDM filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras surengė „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas Lietuvos muziejuose: dabartis ir perspektyvos“.

Darbotvarkė ir pranešimai:

Įžangos žodis: R. Budrys, R. Pileckaitė, E. Buivydienė, R. Laužikas.

Pranešimai:

Danutė Mukienė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau LM ISC LIMIS) vedėja:
„Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras: įkūrimas, veikla, perspektyvos“. Išsamiau >

Dr. Donatas Saulevičius, LM ISC LIMIS Iinformacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas:
„Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS): koncepcija, specifikacija ir parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai“. Išsamiau >

Giedrė Stankevičiūtė, LM ISC LIMIS administratorė:
„Kultūros paveldo skaitmeninimas Europoje“. Išsamiau >

Skirmantė Kvietkauskienė, LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus vedėja:
„Kultūros paveldo skaitmeninimas Lietuvos dailės muziejuje“. Išsamiau >

Indrė Buzelienė, Lietuvos dailės muziejaus bibliotekos vedėja:
„Lietuvos muziejų bibliotekų elektroninių katalogų kūrimas“. Išsamiau >

Juozas Markauskas,
„Kultūros paveldo įstaigose sukauptų vaizdo, garso įrašų skaitmeninimas: patirtis ir perspektyvos“.

Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja:
Skaitmeninimas Lietuvos muziejų bibliotekose. 2009 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. atlikto tyrimo rezultatai“. Išsamiau >

Dalia Sirgedaitė, LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedėja:
„Lietuvos muziejų dalyvavimas kultūros paveldo objektų skaitmeninime, nacionaliniuose ir tarptautiniuose skaitmeninimo projektuose (anketos „Pasirengimas muziejinių eksponatų skaitmeninimui ir kompiuterinei apskaitai“ analizė)“. Išsamiau >

Vaidotas Aukštaitis, LM ISC LIMIS Skaitmenintojas–fotografas:
Kultūros paveldo objektų skaitmeninių vaizdų parametrai“. Išsamiau >

Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja:
„Namų užduotys nacionaliniams, respublikiniams, savivaldybių, žinybiniams muziejams, viešosioms įstaigoms, privatiems ir kt. muziejams“. Išsamiau >

Diskusijos, atsakymai į klausimus.

Ekskursija po Nacionalinės dailės galerijos nuolatinę ekspoziciją ir parodą.

Susitikimas su LM ISC LIMIS darbuotojais LDM filiale Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.