Pasirodė antrasis tarptautinio žurnalo „Uncommon Culture“ numeris

ATHENA projekto metu pradėtas leisti tarptautinis žurnalas „Uncommon Culture“ suteikia progą pažvelgti į Europos kultūrą iš arčiau. Kiekvienas žurnalo numeris skirtas tam tikrai temai, šiuo metu internete rasite du pirmuosius žurnalo numerius. Ką tik pasirodęs antrasis numeris skirtas kultūros organizacijoms ir jų kolekcijoms, naujoms kultūrinėms įžvalgoms. Jame taip pat skaitykite LM ISC LIMIS darbuotojų (D. Mukienės ir D. Sirgedaitės) straipsnius apie skaitmeninimą Lietuvos muziejuose.
Žurnalo „Uncommon Culture: From Closed Doors to Open Gates“, 2011, vol 2, No. 1(3)“ turinys
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/uc