Nauja paslauga kultūros paveldo objektų skaitmenintojams – elektroninės mokymų programos

2015 m. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS (LM ISC LIMIS) centro iniciatyva buvo sukurtos elektroninės mokymo programos. Kiekvieną programą sudaro atskiros temos apie kultūros objektų fotografavimą, skenavimą, vaizdų apdorojimą Adobe Photoshop programa, eksponatų įvedimą į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), klasifikatorių, apskaitos aktų tvarkymą, autorių teises, saugomų kūrinių naudojimą ir kt. Pateikiama tekstinė informacija gausiai iliustruojama pavyzdžiais, papildoma vaizdo-garso įrašais.

LIMISmokymai_1Mokymo programos skelbiamos LM ISC LIMIS centro mokymų sistemoje www.limismokymai.lt. Ši sistema sudaro sąlygas nemažai auditorijai aktyviai dalyvauti mokymosi veikloje ir yra pagalbinė priemonė, padedanti pagilinti jau turimas žinias arba įgyti naujų žinių, reikalingų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo darbe. Elektroninėmis mokymo programomis gali naudotis ne tik muziejų, bet ir kitų atminties institucijų darbuotojai.

Mokymų programos ir jų temos:

 1. Darbo su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) pagrindai:
  • Bendra informacija apie LIMIS,
  • Eksponatų duomenų įvedimas, paieška,
  • Eksponatų duomenų keitimas, redagavimas,
  • Klasifikatorių tvarkymas,
  • Apskaitos aktai, knygos,
  • QR kodo tvarkymas.
 2. Muziejų eksponatų skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio sklaidos ypatumai:
  • Muziejinių eksponatų fotografavimas, skenavimas, LIMIS centro teikiamos paslaugos,
  • LIMIS saugojimui ir sklaidai skirtų skaitmeninių bylų rengimo rekomendacijos ir apribojimai,
  • Rekomendacijos dėl įsigyjamos įrangos ir programų,
  • Darbo su Adobe Photoshop
 3. Autorių turtinių teisių ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaidos aktualijos:
  • Autorių teisės – įvadas,
  • Autorių teisės ir nuosavybė į jas,
  • Saugomų kūrinių naudojimas,
  • Autorių teisės į darbuotojų sukurtus kūrinius,
  • Gretutinės teisės,
  • Kompiuterio programos,
  • Atsakomybė už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus.

Prisijungus prie mokymų programų galima spręsti testus. Testui išspręsti skiriama 60 minučių, kiekviename klausime gali būti vienas arba keli teisingi atsakymai. Išsprendus testą, galima peržiūrėti testo atsakymus ir pamatyti, kokie buvo teisingi atsakymai ir kokius pažymėjote Jūs. Taip pat yra galimybė kiekvienam prie mokymų sistemos prisijungusiam asmeniui sugeneruoti ir atsispausdinti pažymėjimą, patvirtinantį mokymo programos baigimą. Pažymėjime automatiškai įrašomi prisiregistravusio asmens vardas ir pavardė.

Asmenys, norintys naudotis elektroninėmis mokymų programomis, turi kreiptis į LIMIS mokymų sistemos administratorių Ernestą Adomaitį e. paštu Ernestas@limis.lt, kad jiems būtų suteikti reikalingi prisijungimo duomenys.