Lietuvos muziejai kviečiami dalyvauti ATHENA projekte

Visą Europą apimančio ATHENA tinklo koordinatoriai kviečia Lietuvos muziejus prisijungti prie tinklo ir dalyvauti jo veikloje.

ATHENA – tai muziejų sektoriui skirtas Europos Sąjungos programos eContentPlus gerosios praktikos tinklas. Pagrindinis jo tikslas – sukurti palankesnes sąlygas muziejų skaitmeninio paveldo prieinamumui per Europeaną. ATHENA projektas, koordinuojamas Italijos kultūros ministerijos, įgyvendinamas nuo 2008 m. lapkričio 1 d. ir tęsis iki 2011 m. balandžio mėn.

Šio projekto partneriai – daugiau kaip 20 Europos Sąjungos šalių narių, taip pat Izraelis, Rusija ir Azerbaidžanas. Šiuo metu daugiau negu 100 muziejų ir kitų kultūros institucijų yra tiesiogiai susiję su ATHENA projektu. Lietuvos dailės muziejus bendradarbiavimo sutartį su ATHENA pasirašė 2009 m. gruodžio 14 d.

Yra trys bendradarbiavimo su ATHENA formos:
Prisijungti prie projekto ir teikti skaitmenintą turinį Europeanai.
Dalyvauti ATHENA projekto sklaidoje ir iniciatyvose, kuriomis siekiama plėsti ATHENA tinklą.
Dalyvauti ATHENA darbo grupėse.

Teikti skaitmenintą turinį Europeanai per ATHENA galima kartą per metus. Šiais metais pateikimo laikas jau baigėsi (teikimas vyko balandžio–gegužės mėnesiais). Kitas etapas numatomas 2011 m. pavasarį. Lietuvos muziejai jau turi galimybę teikti turinį naudodamiesi Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS) sukurta Virtualia parodų sistema (VPS) (prieiga internete – http://www.muziejai.lt/emuziejai/), iš pradžių sudarę sutartį su LM ISC LIMIS. Ši sistema suderinta su ATHENA techninių partnerių sukurtu įrankiu LIDO (Lightweight Information Describing Objects), kuris integruoja muziejų metaduomenis ir leidžia juos publikuoti į Europeaną.

Norint dalyvauti ATHENA projekte, turinį jam teikti nėra privaloma – su ATHENA galima bendradarbiauti ir kitais jau paminėtais būdais.

ATHENA darbo grupės yra septynios. Jų veiklos sritys: projekto vadyba, monitoringas ir vertinimas; standartai ir rekomendacijos; esančių duomenų struktūrų integravimas į Europeaną; turinio koordinavimas; intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir problemų sprendimas; papildinių (plug-in) vystymas Europeanai.

Įstaigai / institucijai tapus ATHENA partneriu, užmezgamas tiesioginis ryšys su Europeana, palengvinamas priėjimas prie kolekcijų pasauliniu mastu, nesunku surasti toje pačioje srityje dirbančių kolegų visoje Europoje. ATHENA projektas dažniausiai finansuoja projekto partnerių atstovų dalyvavimą susitikimuose, seminaruose ir darbo grupėse. Partnerių bendravimas ir bendradarbiavimas intensyviai vyksta elektroninės konferencijos pagalba.

Norėdami prisijungti prie ATHENA tinklo turėtumėte susisiekti su projekto koordinatoriais ATHENA tinklalapyje nurodytais adresais: http://www.athenaeurope.org/index.php?en/97/how-to-join
Bendradarbiavimo sutarties formą rasite ten pat anglų ir rusų kalbomis:
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/131/cooperation-agreement

Daugiau informacijos apie ATHENA projektą ir Europeaną lietuvių kalba galite rasti:
www.emuziejai.lt/tarptautinis/projektai.html;
leidinyje Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika, Vilnius, 2009,
https://www.emuziejai.lt/skaitmeninimas/files/2_metodinis_leidinys_naujas_45_49.pdf
ATHENA projekto svetainė (anglų kalba) www.athenaeurope.org.

Iškilus klausimams dėl bendradarbiavimo ATHENA projekte, galite kreiptis ir į Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro administraciją, kuri Jums padės susisiekti su ATHENA koordinatoriais ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, pakonsultuos su ATHENA projektu susijusiais klausimais. Asmuo kontaktams – LM ISC LIMIS administratorė, atsakinga už tarptautinius ryšius Giedrė Stankevičiūtė, tel. (8~5) 261 9670, el. p. giedrelimis.lt.

ATHENA – tai tiltas į Europeaną. Projekto šūkis: „Kas savęs nerodo, nebus pamatytas“.

___________________________

2011 m. balandžio 28 d. Romoje (Italija) įvyko ATHENA projekto baigiamoji tarptautinė konferencija. Išsamiau >

Išsamiau apie ATHENA >