Lietuvos kultūros paveldas „Europeanoje“

Europos kultūros paveldo skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ jau galima rasti daugiau kaip 15 mln. visos Europos kultūros institucijų pateiktų kultūros paveldo objektų. Šioje skaitmeninėje bibliotekoje iškart po jos pristatymo 2008 m. buvo 2 mln., o 2010 m. pasiektas  10 mln. skaitmeninių objektų skaičius. 2011–2015 m. strateginiame „Europeanos“ plane iškeltas tikslas 2015 m. turėti 30 mln. objektų.

Europeana” talpina įvairaus formato visų atminties institucijų saugomų kultūros paveldo objektų vaizdus.  Skaitmeninės fotografijos, žemėlapiai, tapybos darbai, muziejų objektai ir kiti atvaizdai sudaro maždaug 64 % „Europeanos“ kolekcijos; 34 % šio rinkinio dalies skirti suskaitmenintiems tekstams, tarp kurių daugiau kaip 1,2 mln. knygų – jas galima peržiūrėti internete, taip pat ir parsisiųsti; vaizdo ir garso medžiaga šiuo metu sudaro mažiau nei 2 % kolekcijos.

Lietuvos muziejai į „Europeanos“ portalą turinį teikia per ATHENA projektą, kuris skirtas muziejų turiniui viešinti ir jau yra pateikęs apie 2 mln. skaitmeninių muziejų objektų į „Europeaną“ (tai pats didžiausias „Europeanos” turinio telkėjas). 2009 m. ATHENA partneriu tapo Lietuvos dailės muziejus (LDM), o 2011 m. pradžioje prie projekto prisijungė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros” ir Lietuvos jūrų muziejai. „Europeanoje” jau rodomi Lietuvos muziejuose sukaupti lietuvių liaudies meno eksponatai (1093 eksponatų skaitmeniniai vaizdai ir aprašai).

Skaitmeninė Europos biblioteka papildyta ir kitų Lietuvos muziejų bei kultūros įstaigų saugomo kultūros paveldo pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Biržų krašto muziejus „Sėla“ pateikė 5 700 eksponatų iš XIX–XX a. fotografijų rinkinio ir muziejaus archyvo, kuriose užfiksuotas Biržų miestas, Biržų pilis ir susijusios istorinės asmenybės; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus „Europeanos“ kolekciją papildė – 2 000 afišų iš XIX a., kurios atspindi reikšmingą Lietuvos istorijai spaudos draudimo laikotarpį, yra atspausdintos lenkų bei rusų kalbomis.

„Europeanoje” taip pat galima rasti ankstyvuosius lietuvių literatūros kūrinius, pavyzdžiui, Martyno Mažvydo katekizmą, o dar daugiau senųjų Lietuvos literatūros pavyzdžių – nuo Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ iki Simono Daukanto „Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ – prieinama „Europeanos“ virtualioje parodoje „Skaitanti Europa“, kuriai Europos valstybių nacionalinės bibliotekos atrinko 1 000 reikšmingiausių knygų.

Daugiau apie „Europeaną“ – 2010 m. lapkričio 18 d. Europos Komisijos spaudos pranešime ir„Europeanos“ portale.

Pagal „Europeanos“ informaciją ir naujienlaiškius parengė G. Stankevičiūtė
2011 m. vasario 18 d.