Kvietimas gauti finansavimą pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.
Kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Paraiškų pateikimo termino pabaiga: 2015 m. kovo 30 d.

Išsamiau >