Archive for the ‘Nacionaliniai projektai’ Category

Projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

Posted on: 19 vasario, 2016 by Dalia

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2016 m. įgyvendino projektą „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“.
Šio projekto metu buvo organizuojami išvažiuojamieji seminarai į Vilnijos krašte veikiančius muziejus. Projekto tikslas – kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant muziejus aktyviau įsijungti į kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, sudaryti galimybes krašto bendruomenei, naudojantis naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, gauti aktualią informaciją apie muziejuose sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, taip pat padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejų eksponatus. (daugiau…)

Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.)

Posted on: 12 vasario, 2016 by Dalia

2016 02 12

Lietuvos muziejai kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus ir sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų. Raginame sudaryti galimybes šiuos kultūros paveldo objektus suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti. (daugiau…)

Įgyvendintas projektas „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“

Posted on: 14 gruodžio, 2015 by Dalia

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2015 m. įgyvendino skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“.
Vykdant jį buvo siekiama LDM filiale LM ISC LIMIS įkurti interaktyvią mokymo klasę, kurioje mokymus, seminarus kultūros atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), mokyklų specialistams, moksleiviams, studentams bei senjorams ir neįgaliesiems būtų galima vykdyti naudojant naujausią šiuolaikinę kompiuterinę ir programinę įrangą. (daugiau…)

Projektas „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“

Posted on: 27 balandžio, 2015 by Dalia

2015 m. kovo 17 d. Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą Lietuvos dailės muziejaus parengtam projektui „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“. Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.
Projektas skirtas Lietuvos regionų muziejams ir kartu visiems interneto naudotojams, norintiems internete rasti informaciją apie regionų muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. (daugiau…)

Lithuanian Museums’ E-guide

Posted on: 6 vasario, 2015 by Dalia

This application will help you to:
– find the information (text, audio and video files) about Lithuanian museums you are interested in.
– create a route to visit your favorite museums.
– preview virtual exhibitions that contain digital information about the most valuable exhibits of the selected museum (descriptions, audio files in Lithuanian and English, video files in Lithuanian sign language for hearing-impaired persons). You will be able to view digital images and other related data of the selected exhibits.
– receive information (text, audio, video files) about the exhibit by scanning its QR code.
(daugiau…)

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose

Posted on: 7 sausio, 2015 by Dalia

Projekto tikslas – sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką.

Išsamiau >

Development and Implementation of Lithuanian Integral Museum Information System (LIMIS) in Lithuanian Museums

Posted on: 31 rugpjūčio, 2012 by Dalia No Comments

The aim of this project is to create and subsequently to implement the Lithuanian Integral Museum Information System (LIMIS) in country’s national and republic museums. It will integrate Lithuanian museums’ databases into a common information system and ensure the maintenance and development of the LIMIS electronic catalogue. It will also provide means for digitisation of museums valuables and for development of full-text databases, and ensure the search tools for seeking information about Lithuanian museums’ holdings. (daugiau…)

Development of Virtual Electronic Heritage System (VEPS)

Posted on: 31 liepos, 2012 by Dalia No Comments

The aim of the project is to maintain the virtual electronic heritage system and, by doing so, to ensure the continuity in the development and spread of the digitised content of Lithuanian cultural heritage. (daugiau…)