Įgyvendintas projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“

Lietuvos dailės muziejuje (toliau – LDM) veikiantis Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LIMIS centras) nuo pat jo įkūrimo 2009 m. nuolat įgyvendina muziejininkų, dirbančių skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimo programas bei organizuoja mokymus. 2016 m. ši veikla buvo tęsiama įgyvendinant projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Projekto tikslas buvo muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus kokybiškai ir išsamiai pristatyti internete, mobiliosiose programėlėse, ekspozicijose, parodose, interaktyviuose ekranuose bei leidiniuose. Siekiant tai įgyvendinti, muziejininkus reikėjo supažindinti su eksponatų fotografavimo bendrosiomis taisyklėmis, nufotografuotų eksponatų vaizdų tinkamu parengimu vaizdų apdorojimo programomis ir galimybe juos paviešinti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (toliau – LIMIS).

Projekto metu buvo surengti:

  • 6 dviejų dienų mokymai „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“ (96 akad. val.). Juose LDM fotografas Antanas Lukšėnas mokymų dalyvius supažindino su fotostudijos muziejuje įrengimo taisyklėmis, fotografavimui naudojama įranga, plokštuminių ir tūrinių objektų fotografavimu. Mokymuose daug dėmesio skirta ne tik teorinėms fotografavimo žinioms, bet ir suteikta daug praktinių patarimų. Dalyviai turėjo galimybę fotografuoti eksponatus LDM fotografų arba savo muziejuose naudojama technika.
  • 5 dviejų dienų mokymai „Skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvavimui mokymai“ (80 akad. val.). Juose Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros lektorė Rūta Mozūraitė išsamiai pristatė vaizdų apdorojimo programas Adobe Camera RAW, Adobe Photoshop, GIMP ir jų galimybes. Mokymų dalyviai įgijo praktinės patirties, nes buvo atliekama daug užduočių, padedančių perprasti, kaip nustatyti vaizdo parametrus, vaizdo skiriamąją gebą, parinkti spalvinę erdvę ir spalvinį gylį, kaip ir kada naudoti karpymo įrankį bei retušuoti nešvarumus, kaip sukurti šešėlį, paryškinti vaizdo detales, bei daugybė kitų užduočių.
  • 9 dviejų dienų mokymai dirbti su LIMIS (144 akad. val.). Juose mokymų dalyviai buvo supažindinti su LIMIS sistema, bendraisiais LIMIS darbo principais, esminiais darbo įgūdžiais. Buvo mokoma, kaip naudojantis LIMIS vykdyti automatizuotą eksponatų apskaitą, formuoti aktus, pirminės apskaitos ir inventorines knygas, aprašyti muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją apie muziejaus objektus, tvarkyti klasifikatorius.
  • 2 nuotolinės paskaitos „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai (2 akad. val.), kurias skaitė Lietuvos nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė. Klausytojams buvo pristatyti svarbiausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai, teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla. Paskaitos vaizdo įrašą galima peržiūrėti kanale „Youtube“ (https://www.youtube.com/watch?v=IQpLEMHJrNU).

Visuose praktiniuose užsiėmimuose lektoriai pristatė LIMIS centro sukurtą nuotolinių mokymų sistemą www.limismokymai.lt. Joje pateikiamos su mokymo medžiaga susijusios mokymo programos. Jos ypač naudingos norint patobulinti mokymuose įgytas arba prisiminti užmirštas žinias. 2016 m. mokymų programos buvo papildytos naujais paaiškinimais ir vaizdo medžiaga.

Mokymai buvo skirti muziejininkams, tačiau jais susidomėjo ir kitų institucijų skaitmeninimo srities specialistai. Sulaukta kolegų iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Centrinio valstybės archyvo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos nacionalinio dramos teatro. Iš viso mokymuose apsilankė 264 asmenys.

Projekto pabaigoje išleistas tęstinis metodinis leidinys „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016“, kuriame pristatomi skaitmeninės kolekcijos kūrimo principai, intelektinės nuosavybės teisių pareikštys ir licencijos, skaitmeninių vaizdų tvarkymo pagrindai, skaitmeninimo terminų žodynėlis ir kt. temos. Leidinys bus nemokamai platinamas ateinančiais metais skaitmeninimo tema rengiamuose mokymuose.