Įgyvendintas projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

2016 m. gruodžio mėnesį užbaigtas įgyvendinti 2016 m.  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“. Jis buvo tęstinio, jau antrus metus įgyvendinamo projekto „Mobilios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“ dalis.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Vykdant projektą 2016 m., LM ISC LIMIS mobili kultūros paveldo objektų skaitmenintojų grupė 9 kartus buvo išvykusi į Vilniaus krašto muziejus ir čia jiems teikė eksponatų skaitmeninimo paslaugas.

Projekto metu muziejų darbuotojai buvo žodžiu ir raštu konsultuojami LMIS naudojimo, kultūros paveldo objektų skenavimo, fotografavimo, skaitmeninių vaizdų archyvavimo ir kitais klausimais.

Iš viso šių išvykų metu nufotografuota ir nuskenuota 2 140 kultūros paveldo objektų. Muziejų darbuotojai, prieš atvykstant LM ISC LIMIS mobiliai skaitmeninimo grupei, fotografavimui ir skenavimui atrinkdavo jiems pačius svarbiausius ir aktualiausius objektus. Alytaus kraštotyros muziejuje buvo fotografuojamos samovarų ir fotoaparatų kolekcijos, tapybos darbai, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje – Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko asmeniniai daiktai, Arklio muziejuje – vežėčios, rogės ir panašūs eksponatai. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje buvo fotografuojami memorialiniai daiktai, Literatūriniame Aleksandro Puškino muziejuje – patalpų interjerai. Druskininkų miesto muziejus pateikė fotografavimui eksponatus, susijusius su miesto istorija, taip pat ir su miesto vardu susijusią didelę druskinių kolekciją. Molėtų krašto muziejuose buvo fotografuojamas archeologijos rinkinys, o Zarasų krašto muziejuje – archeologijos ir numizmatikos rinkiniai, Anykščių menų centre – Angelų muziejaus eksponatai, sukurti ir pagaminti iš įvairių medžiagų (porceliano, medžio, stiklo, metalo).

LM ISC LIMIS mobilios skaitmenintojų grupės narių darbas kiekviename iš paminėtų muziejų savo turiniu buvo unikalus, nes kiekviename jų skyrėsi pateikiami fotografuoti objektų dydžiai, tipai, medžiagos, iš kurių jie pagaminti.

Vykdant projektą dar kartą įsitikinta, kad šios veiklos muziejams labai reikalingos – muziejų darbuotojai pačiame muziejuje praktiškai susipažįsta su muziejinių vertybių fotografavimo, skenavimo specifika, kartais ir patys pabando fotografuoti, pateikia daug klausimų dėl reikalingos įsigyti skaitmeninimui skirtos programinės, techninės ir foto įrangos.

Kitais metais, tęsdami projekto „Mobilios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“  veiklas, LM ISC LIMIS planuoja įgyvendinti projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“. Tikimės, kad jis taip pat sulauks finansinės paramos iš Lietuvos kultūros tarybos ir bus sėkmingai įgyvendintas, paskatins muziejus ir pačius aktyviau įsijungti į kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklas, naudojantis naujausiomis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, padaryti visuomenei labiau prieinamą informaciją apie muziejuose kaupiamus ir saugomus kultūros paveldo objektus.

Skirmantė Kvietkauskienė,
projekto vadovė, LDM filialo LM ISC LIMIS centras Skaitmeninimo skyriaus vedėja

 

Projektą rėmė: