Projektai

Projektas „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2017 m. įgyvendina projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“. Projekto metu 22 muziejuose bus fotografuojami ir skenuojami eksponatai, susiję su Lietuvos valstybės atkūrimu ir valstybingumo įtvirtinimu. Sukurtas skaitmeninis turinys bus pateikiamas į Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų bazę, paskelbiamas portale www.limis.lt, pateikiamas į Lietuvos nacionalinį kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt ir į pagrindinį Europos kultūros paveldo portalą www.europeana.eu. Daugiau...


Įgyvendintas projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“

Lietuvos dailės muziejuje (toliau – LDM) veikiantis Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LIMIS centras) nuo pat jo įkūrimo 2009 m. nuolat įgyvendina muziejininkų, dirbančių skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimo programas bei organizuoja mokymus. 2016 m. ši veikla buvo tęsiama įgyvendinant projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba. Daugiau...


Įgyvendintas projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

2016 m. gruodžio mėnesį užbaigtas įgyvendinti 2016 m.  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“. Jis buvo tęstinio, jau antrus metus įgyvendinamo projekto „Mobilios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“ dalis. Daugiau...


Projektas „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2016 m. įgyvendino projektą „LM ISC LIMIS mobilios skaitmeninimo grupės – Vilnijos krašte“.
Šio projekto metu buvo organizuojami išvažiuojamieji seminarai į Vilnijos krašte veikiančius muziejus. Projekto tikslas – kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, skatinant muziejus aktyviau įsijungti į kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, sudaryti galimybes krašto bendruomenei, naudojantis naujausių informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, gauti aktualią informaciją apie muziejuose sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, taip pat padėti muziejams nuskenuoti ir nufotografuoti atrinktus muziejų eksponatus. Daugiau...


Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentinį paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.)

2016 02 12

Lietuvos muziejai kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, institucijas ir organizacijas atverti savo archyvus ir sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentiniu paveldu, liudijančiu Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo XIX a. pab. iki 2016 metų. Raginame sudaryti galimybes šiuos kultūros paveldo objektus suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti. Daugiau...


Įgyvendintas projektas „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2015 m. įgyvendino skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą „Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“.
Vykdant jį buvo siekiama LDM filiale LM ISC LIMIS įkurti interaktyvią mokymo klasę, kurioje mokymus, seminarus kultūros atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų), mokyklų specialistams, moksleiviams, studentams bei senjorams ir neįgaliesiems būtų galima vykdyti naudojant naujausią šiuolaikinę kompiuterinę ir programinę įrangą. Daugiau...


Projektas „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“

2015 m. kovo 17 d. Lietuvos kultūros taryba paskyrė finansavimą Lietuvos dailės muziejaus parengtam projektui „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“. Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.
Projektas skirtas Lietuvos regionų muziejams ir kartu visiems interneto naudotojams, norintiems internete rasti informaciją apie regionų muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Daugiau...


Paskirtas finansavimas Lietuvos kultūros tarybos programos „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida“ projektų įgyvendinimui

2015 m. nuo vasario 9 d. iki vasario 23 d. Lietuvos kultūros taryba kvietė atminties institucijas (bibliotekas, archyvus ir muziejus) teikti paraiškas gauti finansavimą programos „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida“ projektams. Programos tikslas – skleisti ir populiarinti atminties institucijų skaitmenintas kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmenintas turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei.
Balandžio 14 d. Lietuvos kultūros taryba paskelbė sprendimą dėl projektų dalinio finansavimo. Parama skirta šiems muziejų projektams: Daugiau...


Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, įdiegti ją Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką. Daugiau...


Įgyvendinti nacionaliniai projektai >

Tarptautiniai projektai >