Pradedamas įgyvendinti projektas „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“. Jį sudaro 2 moduliai: Fotografavimo ir Mokymų apie intelektinės nuosavybės teisių licencijas.

Fotografavimo modulis
Vykdant modulio veiklas, bus suformuota mobilioji skaitmenintojų grupė, kuri, tęsdama 2015–2019 m. darbo tradicijas, lankysis 26 muziejuose, ir čia dirbantiems specialistams padės fotografuoti kultūros paveldo objektus, kurių patys muziejininkai nepajėgūs nufotografuoti. Atsižvelgiant į muziejų pateiktą turinį www.limis.lt pastebėta, kad didžioji dalis viešinamų vertybių yra plokštuminiai objektai (nuotraukos, grafikos darbai, dokumentai), o tūrinių objektų (skulptūrų, keramikos, porceliano, stiklo dirbinių) – pateikiama mažai, nes muziejai neturi tam reikalingos įrangos, vis dar trūksta reikalingų profesinių žinių, įgūdžių. Ne kiekvienas fotografas gali fotografuoti muziejines vertybes, todėl didelė dalis jų vis dar lieka nematomos: dėl vietos stokos ekspozicijose ir parodose jų nemato lankytojai, o kadangi jos nėra fotografuotos, jos nematomos ir virtualioje erdvėje. Gausesnė skaitmeninių vaizdų įvairovė, atveria didesnes galimybes muziejams viešinti paveldą www.limis.lt, Virtualioje elektroninio paveldo informacinėje sistemoje www.epaveldas.lt, Europos kultūros paveldo portale „Europeana“ www.europeana.eu. Skaitmeniniai vaizdai naudojami ir kasdieninėje muziejų veikloje, pristatant ekspozicijas, renginius, papildant parodas, leidybinėje veikloje, edukacijoje. Mobiliajai skaitmeninimo grupei atvykus į muziejų fotografavimo metu muziejininkai turės galimybę įtvirtinti žinias, kurias įgijo anksčiau dalyvaudami LM ISC LIMIS organizuojamuose mokymuose „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“. Taip pat bus teikiamos konsultacijos sukurtų skaitmeninių vaizdų archyvavimo klausimais, teikiama metodinė pagalba atrenkant kultūros vertybes fotografavimui ir viešinimui. Planuojama, kad projekto metu į LIMIS kiekvienas muziejus pateiks duomenis ne mažiau kaip apie 100–150 kultūros paveldo objektų, kurie bus paviešinti.

Mobiliųjų skaitmeninimo grupių išvykų kalendorius >

Modulio kuratorė Skirmantė Kvietkauskienė
Tel. 8 (5) 261 2008
El. paštas: skirmante@limis.lt

Eksponatų fotografavimas Zarasų krašto muziejuje. Skirmantės Kvietkauskienės fotografija

Mokymų apie intelektinės nuosavybės teisių licencijas modulis
Muziejuose saugomų objektų skaitmeniniai vaizdai viešinami www.limis.lt, www.epaveldas.lt, www.europeana.eu, todėl svarbu nurodyti, kokiomis sąlygomis, nepažeidžiant autoriaus (ar kitų) teisių, interneto naudotojai gali naudoti skaitmeninį turinį. 2020 m. pabaigoje LIMIS bus įdiegta galimybė paprastai ir patogiai paženklinti viešinamą skaitmeninį pagal tarptautines „Creative Commons“ licencijas ir „Europeana“ naudojamas „Rights Statements“ pareikštis, todėl LM ISC LSC organizuoja mokymus, kuriuose bus paaiškinta, kaip tai padaryti.
2018–2019 m. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka atminties institucijoms parengė „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodiką ir rekomendacijas“. Vėliau, siekiant padidinti Metodikos taikymo patogumą ir išplėsti galimą jos naudotojų ratą, sukurtas elektroninis įrankis, skirtas skaitmeninio turinio ženklinimui. LM ISC LIMIS, siekdamas didinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje dirbančių muziejininkų kompetencijas ir gilinti jų žinias, planuoja surengti 8–10 vienos dienos užsiėmimų, kuriuose būtų pristatyta metodikos paskirtis, jos aktualumas, paaiškinta, kaip nustatyti, ar galima teisėtai skelbti skaitmeninį (suskaitmenintą) kultūros, mokslo, kūrybos objektą internete, ir kokie teisiniai ribojimai galioja, kokias teises galima suteikti galutiniam suskaitmeninto objekto naudotojui, kaip paženklinti internete skelbiamą skaitmeninį objektą, naudojant „Creative Commons“ licencijas ir „Europeana“ naudojamas „Rights Statements“ pareikščių žymas.

Registracija į mokymus vyksta iki spalio 1 d. elektroniniu būdu: https://bit.ly/3iGqpzU
Išsamesnė informacija apie mokymus >

Modulio kuratorė Dalia Sirgedaitė
Tel.: 8 (5) 262 1883, (8 659) 57 846
El. paštas: dalia@limis.lt

Projekto vadovė
Skirmantė Kvietkauskienė
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Skaitmeninimo skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 261 2008
E. paštas: skirmante@limis.lt

Rėmėjai
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija