Įgyvendintas Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 

image description

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralios muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete, projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas.

Siekiant projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ pagrindinio  tikslo, įgyvendinant pagrindinius uždavinius pasiekti šie rezultatai:

  1. modernizuota LIMIS, pritaikant ją naujiems muziejų, visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui;
  2. sukurta 13 elektroninių paslaugų: https://www.limis.lt/about;
  3. nupirkta ir projekte dalyvaujančioms įstaigoms perduota naudoti skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninė ir programinė įranga, sustiprino muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos nacionalino dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų), kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) tinklą, materialinę bazę;
  4. padidinta muziejų skaitmeninimo kompetencijos centruose, kitų projekto partnerių įstaigose, kituose muziejuose su LIMIS dirbančių specialistų kompetencija ir kvalifikacija; 
  5. sukurtos 3 naujos ir patobulintos dvi jau veikiančios LIMIS integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis; sukurta LIMIS integraciją su Kultūros vertybių registru (KVR), taip sudarant galimybę tarp LIMIS ir KVR keistis informacija apie suskaitmenintas vertybes, nauju turiniu papildyti visuomenei teikiamas el. paslaugas; 
  6. skaitmeninis turinys apie projekto vykdymo metu suskaitmenintas vertybes (63 500 vnt.)   paviešintas, panaudotas kuriant naujas el. paslaugas, prieinamas per Virtualią elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą VEPIS) www.epaveldas.lt ir „Europeaną“ www.europeana.eu. 

Bendrai finansuojamam projekto iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta 4 231.542,00 eurų.