Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“

Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtoti ir tobulinti virtualią elektroninio paveldo sistemą.

 
Projekto pavadinimas Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra
Projekto vykdytojas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Partneriai Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Vilniaus universiteto biblioteka
Projekto tikslai ir uždaviniai Projekto tikslai – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą (toliau – VEPS).Projekto uždaviniai:
1. plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius;
2. plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą;
3. užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.
Laukiami rezultatai Projekto įgyvendinimo metu planuojama suskaitmeninti ir į VEPS duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt pateikti 2 295 506 šiose įstaigose saugomų dokumentų puslapių, 130 000 (71 580 min) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų vinilo ir šelako plokštelių bei 12 350 eksponatų (17 000 vaizdų), saugomų LDM, skaitmeninius vaizdus.
Finansavimo šaltinis (-iai) Iš ES struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“.
Įgyvendinimo laikotarpis 2010–2012 m.
Projekto vertė 12 429 134,7 Lt
ES paramos suma 10 564 764,5 Lt
Kontaktinis asmuo Skirmantė Kvietkauskienė, projekto Lietuvos dailės muziejuje koordinatorė, tel. (8 5) 261 2008, el. paštas skirmante[at]limis.lt
2012 m. birželio 20 d. – projekto baigiamoji konferencija >

Apie projektą >

Apie projektą portale www.epaveldas.lt >