Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS)

2010 m. vasario 12 d. taip pat buvo pasirašytos partnerystės sutartys tarp projekto vykdytojo ir partnerių: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos, Lietuvos archyvų departamento, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos.

Projekto tikslas užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtoti ir tobulinti virtualią elektroninio paveldo sistemą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama suskaitmeninti ir į VEPS duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt pateikti 2 295 506 šiose įstaigose saugomų dokumentų puslapių, 130 000 (71 580 min) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų vinilo ir šelako plokštelių bei 12 350 eksponatų (17 000 vaizdų), saugomų LDM, skaitmeninius vaizdus.

Projekto pradžia – 2010 m. vasario 3 d., pabaiga – 2012 m. liepos 31 d. Trukmė – 30 mėn.

 

2012 m. birželio 20 d. – projekto baigiamoji konferencija >

Apie projektą portale www.epaveldas.lt >

 

Skirmantė Kvietkauskienė,
projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ Lietuvos dailės muziejuje koordinatorė