Seminarai „Muziejinių eksponatų fotografavimo specifika“ ir „Muziejinių eksponatų skenavimo specifika“

2011 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM ISC LIMIS) muziejų darbuotojus kvietė į seminarus „Muziejinių eksponatų fotografavimo specifika“ ir „Muziejinių eksponatų skenavimo specifika“ bei sudarė dalyvių sąrašą ir užsiėmimų grafiką. Įvyko 9 seminarai:

  • vienos dienos seminaras fotografams, dalyvavusiems 2010 m. rengtuose seminaruose – 1;
  • dviejų dienų seminarai fotografams, nedalyvavusiems 2010 m. rengtuose seminaruose – 3;
  • vienos dienos seminarai skenuotojams – 5.

Seminarų tikslas padėti tinkamai pasirengti eksponatų skaitmeninimui, pristatyti šiai veiklai skirtą specialią techninę bei programinę įrangą, supažindinti su muziejuose esančių eksponatų fotografavimo ir skenavimo specifika.

 Apie plokštuminių objektų fotografavimą pasakoja Antanas Lukšėnas, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas. A. Valužio nuotr.  Apie skulptūros fotografavimą pasakoja Tomas Kapočius, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas. A. Valužio nuotr.  Apie mažų objektų fotografavimą pasakoja Valdas Račyla, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas. A. Valužio nuotr.
 Vienintelis Lietuvoje specializuotas dailės kūrinių skeneris CRUSE, kuriuo išgaunami geriausios kokybės tapybos, tekstilės ir kt. skaitmeniniai vaizdai. A. Valužio nuotr.  Plokštuminių eksponatų skenavimo praktinį užsiėmimą veda A. Mazalas (LM ISC LIMIS skaitmenintojas). A. Valužio nuotr.  Pozityvų ir negatyvų skenavimo užsiėmimą veda I. Endrijaitienė (LM ISC LIMIS Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja). A. Valužio nuotr.

 

Iš viso 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėn. vykusiuose seminaruose dalyvavo 64 Lietuvos muziejų darbuotojai.

Visi seminarų dalyviai įgijo bendrųjų reiklavimų, keliamų muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų skaitmeniniam turiniui, eksponatų judėjimo tarp rinkinio saugotojo ir skaitmenintojo teorinių žinių.

Seminarų „Muziejinių eksponatų fotografavimo specifika“ praktiniuose užsiėmimuose muziejininkai susipažino su eksponatų fotografavimui naudojamomis priemonėmis, technika bei plokštuminių objektų, skulptūros ir mažų objektų fotografavimo specifika, seminaruose „Muziejinių eksponatų skenavimo specifika“ – su unikaliu specializuotu didelių matmenų dailės kūrinių skeneriu Cruse CS 185ST FAS, knygų skeneriu Bookeye Repro Colorsystem A2, neskaidrių ir skaidrių eksponatų skenavimu A3 ir A4 formato skeneriais.

Seminarų programos:

2011 m. rugsėjo 29 d.
Vienos dienos seminaro „Muziejinių eksponatų fotografavimo specifika“ programa [*.pdf]

2011 m. lapkričio 15–16 d., lapkričio 22–23 d., lapkričio 29–30 d.
Dviejų dienų seminaro „Muziejinių eksponatų fotografavimo specifika“ programa [*.pdf]

2011 m. rugsėjo 20, 22, 29 d., spalio 27 d., lapkričio 8 d.
Seminaro „Muziejinių eksponatų skenavimo specifika“ programa [*,pdf]

 

Pranešimai:

Bendrieji reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų skaitmeniniam turiniui (meta duomenims ir skaitmeninėms byloms)
Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja.

A3 ir A4 skeneriai: eksponato nuskenavimas, išvestinių vaizdų sukūrimas, tvarkymas, redagavimas
Irena Endrijaitienė, LM ISC LIMIS Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja.

Knygų skeneris Bookeye Repro Colorsystem A2: eksponato nuskenavimas, išvestinių vaizdų sukūrimas, tvarkymas, redagavimas
Ernestas Adomaitis, LM ISC LIMIS Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemos inžinierius.

 

Asmenys kontaktams:
Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė (tel.: (8 ~ 5) 261 9670, (8 ~ 5) 262 1883; el. paštas info[at]limis.lt)