Muziejų eksponatų skaitmeninimas Čekijoje

Čekijos muziejų veiklą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu ir skaitmeninimu, koordinuoja Informacinių technologijų taikymo muzeologijoje metodinis centras CITeM. Centras yra sukūręs keletą muziejams skirtų informacinių sistemų, iš kurių plačiausiai naudojama muziejų rinkinių dokumentavimo sistema DEMUS. Išsamiau >
Daugiau apie skaitmeninimą Čekijoje >