Išvažiuojamasis seminaras „Muziejų rinkinių skaitmeninimas, klasifikatorių ir tezaurų kūrimas Lietuvos ir Čekijos muziejuose“

2010 m. rugsėjo 20–25 d. Čekijoje Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau LM ISC LIMIS) darbuotojų grupė susitiko su muziejų informacinių technologijų specialistais ir skaitmeninimo srityje dirbančiais kolegomis.

 Moravijos muziejus, Brno, Čekija.
 CITeM centro darbuotojai pristato daugelyje Čekojos muziejų naudojamą rinkinių apskaitos sistemą DEMUS. Brno, Čekija.
 Dr. D. Saulevičius pristato planuojamą kurti LIMIS sistemą. CITem centras, Brno, Čekija.
 
 
 
 
 
 
 
 

Išvažiuojamajame seminare Brno ir susitikimuose Prahoje LM ISC LIMIS atstovavo administratorė Giedrė Stankevičiūtė, Metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgedaitė, Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja Irena Endrijaitienė, Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas dr. Donatas Saulevičius, sistemos administratorius Ernestas Adomaitis, duomenų klasifikavimo specialistė Agnė Rymkevičiūtė, metodininkė Irmantė Rabačiauskaitė bei vertėja Agnė Pulokaitė.

Rugsėjo 21 d. Brno esančiame Informacinių technologijų taikymo muzeologijoje metodiniame centre (toliau CITeM) įvyko išvažiuojamasis seminaras „Muziejų rinkinių skaitmeninimas, klasifikatorių ir tezaurų kūrimas Lietuvos ir Čekijos muziejuose“. Nuo 2004 m. Moravijos muziejuje veikiantis CITeM metodiškai sprendžia informacinių technologijų taikymo Čekijos muziejuose ir galerijose problemas. Seminaro metu CITeM skaitmeninės dokumentacijos metodininkas Davidas Cigánekas pristatė projektą „Nacionaliniai autoritetiniai įrašai“, mokymų vadovė Marie Kocinová demonstravo daugelyje Čekijos muziejų naudojamą rinkinių apskaitos sistemą DEMUS („Dokumentace a evidence muzejnich sbirek“), o CITeM vadovė Jarmila Podolníková kalbėjo apie centrinį Čekijos muziejų rinkinių registrą, planuojamą kurti integralią muziejų rinkinių valdymo sistemą I3S („Integrovaný systém správy sbírek“) bei viešas prieigas prie rinkinių.

LM ISC LIMIS administratorė Giedrė Stankevičiūtė kolegas čekus supažindino su skaitmeninimo procesais Lietuvos muziejuose ir LM ISC LIMIS struktūra bei veikla. Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas dr. Donatas Saulevičius kalbėjo apie planuojamos kurti LIMIS sistemos koncepciją. Susitikimo metu taip pat buvo diskutuota muziejinių vertybių skaitmeninimo, viešųjų prieigų kūrimo, eksponatų klasifikatorių kūrimo, muziejų specialistų mokymo ir kitais klausimais.

Pranešimai:

Giedrė Stankevičiūtė, LM ISC LIMIS administratorė
Digitisation in Lithuanian museums and LM IDC LIMIS

Dr. Donatas Saulevičius, LM ISC LIMIS Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas
Lithuanian Integral Museum Information System (LIMIS). The Concept and Specification

Davidas Cigánekas, CITeM skaitmeninės dokumentacijos metodininkas
National Authority Files. Building the A-M-L Interoperability in the Czech Republic

Vaizdo medžiaga
LM ISC LIMIS ir CITeM darbuotojų susitikimas

Rugsėjo 22 d. LM ISC LIMIS darbuotojai susitiko su Nacionalinio technikos muziejaus Prahoje skaitmeninimo specialistais. Informacinių paslaugų ir skaitmeninimo skyriaus vedėjas Walteris Schorge’as pristatė Technikos muziejaus patirtį muziejinių vertybių skaitmeninimo srityje bei eksponatų apskaitai naudojamą lokalią duomenų bazę. Buvo sudaryta galimybė apsilankyti muziejuje įrengtose skaitmeninimo studijose, kur Technikos muziejaus specialistai pademonstravo eksponatų skaitmeninimui naudojamą įrangą – skenerius, fotoaparatus, apšvietimo šaltinius.

Tą pačią dieną mūsų grupė apsilankė Žydų muziejuje, kur taip pat buvo apžiūrėta skaitmeninimo studija ir susipažinta su muziejaus veikla skaitmeninimo srityje. Žydų muziejaus fotografijos archyvo skaitmenintojas Martinas Jelinekas demonstravo muziejuje naudojamas duomenų bazes bei kalbėjo apie perspektyvą artimiausiu metu jas sujungti į vieną sistemą su vieša prieiga vartotojams, naudojantis tarptautiniu atviro kodo įrankiu „Collective Access“. Plačiau apie šio įrankio panaudojimą Žydų muziejuje pasakojo Holokausto skyriaus vedėjas Michalis Franklis. Muziejaus specialistai domėjosi muziejų vertybių skaitmeninimu Lietuvoje, Lietuvos dailės muziejaus elektroniniais leidiniais, virtualiomis parodomis.

Rusėjo 23 d. Nacionalinėje bibliotekoje Prahoje įvyko susitikimas su privačia skaitmeninimo įmone „AiP Beroun“, kuri laikoma ypač kompetentinga skaitmeninti rankraščius. Įmonė buvo tarptautinio projekto ENRICH („European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage“) techninė koordinatorė, todėl yra gerai žinoma ir Lietuvos atminties institucijoms. „AiP Beroun“ skaitmeninimo studijos vadovas Stepanas Černohorsky LM ISC LIMIS specialistams pademonstravo specialaus knygų skenerio CRUSE ir kitų turimų skenerių galimybes skaitmeninti retus spaudinius ir rankraščius, pasidalino didelių formatų spaudinių skaitmeninimo patirtimi. Taip pat daug kalbėta apie skaitmeninių vaizdų apdorojimą, saugojimą, jų aprašų rengimą, viešas prieigas. Kompanija vykdo bendrus projektus su muziejais, pavyzdžiui, Čekijos dailės muziejumi, kuriam sukūrė interneto portalą, kad eksponatai būtų viešai prieinami.

LDM darbuotojai komandiruotės metu taip pat apsilankė Nacionalinio muziejaus padaliniuose, susitiko su ATHENA projekto Čekijoje koordinatoriais Jakubu Hauseriu ir Kateřina Musílková. Buvo kalbėta apie panašias problemas, kurios kyla skatinant muziejus viešinti savo rinkinius internete ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Pakeliui į Čekiją visa grupė aplankė Varšuvos karališkųjų rūmų muziejų, o grįžtant – Čekijos sidabro muziejų Kutna Horoje.

LM ISC LIMIS darbuotojai ir kolegos iš Čekijos, dalyvavę išvažiuojamajame seminare Brno ir Prahoje, sutarė ateityje bendradarbiauti ir dalintis naudingos praktikos pavyzdžiais skaitmeninimo srityje.

 

Giedrė Stankevičiūtė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras administratorė

Irenos Endrijaitienės ir Dalios Sirgedaitės nuotraukos