Konferencija „Valstybinių ir verslo įmonių bendradarbiavimas vykdant kultūros paveldo skaitmeninimo projektus atminties ir mokslo įstaigose“

2010 m. lapkričio 10 d. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau LDM LM ISC LIMIS) surengė konferenciją tema „Valstybinių ir verslo įmonių bendradarbiavimas vykdant kultūros paveldo skaitmeninimo projektus atminties ir mokslo įstaigose“.
Lietuvos dailės muziejuje vykusioje konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti visų Lietuvos nacionalinių, respublikinių ir Vilniaus regiono muziejų vadovai, vyr. rinkinių saugotojai, darbuotojai, atsakingi už eksponatų skaitmeninimą bei Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionų muziejų skaitmeninimo centrų darbuotojai.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. I. Endrijaitienės nuotr. LDM LM ISC LIMIS vedėja Danutė Mukienė ir Eidris Karevičius (UAB „Alna Software“). I. Endrijaitienės nuotr. Pranešimą skaito dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas). I. Endrijaitienės nuotr.
Rita Kuncevičienė (Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos). A. Valužio nuotr. Ūllė Damasickienė (Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). I. Endrijaitienės nuotr. Dr. Regina Varnienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). I. Endrijaitienės nuotr.
Kairėje Rūta Pileckaitė, Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė. A. Valužio nuotr. Pranešimą skaito dr. Albertas Šermokas (UAB „Sintagma“). I. Endrijaitienės nuotr. Pranešimą skaito Laima Bendikienė, Eidris Karevičius (UAB „Alna Software“). I. Endrijaitienės nuotr.

Programa
Konferenciją atidarė:
Romualdas Budrys
, Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Danutė Mukienė, LDM LM ISC LIMIS vedėja
Rūta Pileckaitė, Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Atminties institucijų bendradarbiavimas: bendras istorinių asmenvardžių, vietovardžių ir chronologijos tezauras
Dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)
Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“ ir Lietuvos muziejai
Dr. Vykintas Vaitkevičius (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)
Nacionalinis portalas ePaveldas (www.epaveldas.lt) ir projektas „Virtualios elektroninės paveldo sistemos plėtra“
Dr. Regina Varnienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Kultūros paveldo skaitmeninimo projektai Lietuvos valstybės archyvuose
Ūllė Damasickienė (Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
Kultūros paveldo apskaita ir Kultūros vertybių registras
Rita Kuncevičienė, Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė (Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos)
Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) ir 2010 m. jo įgyvendinami kultūros paveldo skaitmeninimo projektai
Danutė Mukienė (LDM LM ISC LIMIS)
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) koncepcija
Dr. Donatas Saulevičius (LDM LM ISC LIMIS)
Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai (LIMIS) kuriami klasifikatoriai, tezaurai ir jų kūrimo metodika
Dalia Sirgedaitė (LDM LM ISC LIMIS)
Kultūros paveldo skaitmeninimas Čekijos muziejuose
Giedrė Stankevičiūtė (LDM LM ISC LIMIS)
Kultūros paveldo informacinių sistemų kūrimo bendrosios tendencijos
Dr. Albertas Šermokas (UAB „Sintagma“)
UAB „Alna Software“, UAB „Sintagma ir UAB „Webmedia“ pasirengimas 2010–2012 m. sukurti ir Lietuvos muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą
Laima Bendikienė, Eidris Karevičius (UAB „Alna Software“)

 

Asmenys kontaktams:
Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė (tel.: (8 ~ 5) 261 9670, (8 ~ 5) 262 1883; el. paštas info[at]limis.lt)