Alytaus kraštotyros muziejuje – kilnojamoji paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

Kilnojamos parodos stendai>
2014 m. rugsėjo 16 d.–spalio 16 d. veikia kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ veiks Alytaus kraštotyros muziejuje. Prieš tai ji jau buvo eksponuojama Birštono muziejuje, Gelgaudiškio dvaro rūmuose, Anykščių sakralinio meno centro Anykščių koplyčioje veikiančiame Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS patalpose, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Kauno miesto muziejuje ir sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.

Studentai ir skautai neša prof. Joną Jablonskį Kaune. 1925 m. gegužės 15 diena. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Maironio literatūros muziejuje, MLLM 81677

Studentai ir skautai neša prof. Joną Jablonskį Kaune. 1925 m. gegužės 15 diena. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Maironio literatūros muziejuje, MLLM 81677

Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų per pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.), skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 1863 m. sukilimui, Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą lėktuvu „Lituanica“, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui. Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską. Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab.–XX a. pr., yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, o nacionalizavus dvarus, buvo perduota didikams priklausiusiuose dvaruose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol. Dabar šios nuotraukos skaitmeninamos ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatomos visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS (www.limis.lt) paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Daugiau negu pusę jų interneto vartotojai jau gali peržiūrėti LIMIS portale. Šios nuotraukos jau pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu. Likusioji dalis visuomenei bus pristatyta iki 2014 m. pabaigos.

Su parodos „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Slapeliai.htm.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Parodos atidarymo akimirka. Iš dešinės į kairę: Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė, LM ISC LIMIS vadovė Danutė Mukienė, parodos dailininkė Loreta Uzdraitė

Parodos atidarymo akimirka. Iš dešinės į kairę: Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė, LM ISC LIMIS vadovė Danutė Mukienė, parodos dailininkė Loreta Uzdraitė.

Parodos atidarymo akimirka.

Parodos atidarymo akimirka.

 

Parodos atidarymo akimirka.

Parodos atidarymo akimirka.

Parodos stendo fragmentas.

Parodos stendo fragmentas.

Nuotr. Tomo Kapočiaus

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Surengtos parodos. Išsamiau >