Teisės aktai

Tarptautiniai dokumentai:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
2016 m. rugsėjo 16 d. Atsisiųsti >

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Atsisiųsti >
2015 m. gegužės 6 d. patvirtinta Europos Komisijos

  • Europos Komisijos pranešimas spaudai (2015 m. gegužės 6 d.). Atsisiųsti >

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo.  Atsisiųsti >
2012 m. gegužės 10 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo. Atsisiųsti >
Patvirtinta 2012 m. spalio 25 d.

Europos Komisijos rekomendacija  dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo. Atsisiųsti >
2011 m. spalio 27 d.

Europos skaitmeninė darbotvarkė. Atsisiųsti >
2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europeana – tolesni veiksmai. Atsisiųsti >
2009 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europeana: tolesni veiksmai. Atsisiųsti >
2010 m. gegužės 10 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“. Atsisiųsti >
2010 m. gegužės 5 d.

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA. Atsisiųsti >
2008 m. lapkričio 20 d.

Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga. Atsisiųsti >
2008 m. rugpjūčio 11 d. patvirtinta Europos Komisijos

Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas. Atsisiųsti >
2007 m. vasario 14 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos. Atsisiųsti >
2006 m. lapkričio 13 d.

Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos. Atsisiųsti >
2006 m. rugpjūčio 24 d.

i2010: skaitmeninės bibliotekos. Atsisiųsti >
2005 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta Europos komisijos

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas
2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428. Nuoroda >

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Atsisiųsti >
1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.  Atsisiųsti >
1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Atsisiųsti >
1996 m. sausio 23 d. Nr. I-1179

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. Atsisiųsti >
1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930

 

Vyriausybės nutarimai:

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė. Atsisiųsti >
2014 m. kovo 12 d. Nr. 244

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija. Atsisiųsti >
2009 m. gegužės 20 d. Nr. 493

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija. Atsisiųsti >
2005 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 933

Lietuvos kultūros politikos nuostatai. Atsisiųsti >
2001 m. gegužės 14 d. Nr. 542

Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybiniuose ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės. Atsisiųsti >
2005 m. kovo 3 d. Nr. 247

 

Kultūros ministro įsakymai:

Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos forma. Atsisiųsti >
2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. ĮV-702

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas. Atsisiųsti >
2015 m. lapkričio 10 d. Nr. ĮV-758

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės. Atsisiųsti >
2016 m. rugpjūčio 12 d., ĮV-666

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams. Atsisiųsti >
2015 m. balandžio 16 d. Nr. ĮV-247

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa. Atsisiųsti >
2015 m. kovo 4 d. Nr. ĮV-153

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinis sąrašas. Atsisiųsti >
2015 m. sausio 28 d. Nr. ĮV-46

Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika. Atsisiųsti >
1 priedas ARCHEOLOGIJA Atsisiųsti >
2 priedas ETNOGRAFIJA Atsisiųsti >
3 priedas FOTOGRAFIJA Atsisiųsti >
4 priedas GAMTA Atsisiųsti >
5 priedas GINKLAI Atsisiųsti >
6 priedas NUMIZMATIKA Atsisiųsti >
7 priedas RAŠTIJA Atsisiųsti >
8 priedas TAIKOMOJI DAILĖ IR ISTORINIAI OBJEKTAI Atsisiųsti >
9 priedas TECHNIKA Atsisiųsti >
10 priedas VAIZDUOJAMOJI DAILĖ Atsisiųsti >
2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa. Atsisiųsti >
2014 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-711

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose. Atsisiųsti >
2011 m. lapkričio 8 d. Nr. ĮV-675

Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos. Atsisiųsti >
2011 m. gegužės 23 d. Nr. ĮV-384

Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos. Atsisiųsti >
2010 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-527

Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinės rekomendacijos. Atsisiųsti >
2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo. Atsisiųsti >
2013 m. lapkričio 19 d. Nr. ĮV-776

Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos formos patvirtinimo. Atsisiųsti >   Ataskaitos forma >
2010 m. vasario 8 d. Nr. ĮV-95

Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas. Atsisiųsti >
2010 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-6

Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui. Atsisiųsti >
2009 m. liepos 7 d. Nr. 345

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2008 metais. Atsisiųsti >
2008 m. gegužės 8 d. Nr. ĮV-241

Dėl Muziejų tarybos sudarymo. Atsisiųsti >
2016 m. spalio 17 d. Nr. ĮV-819

Muziejų tarybos nuostatai. Atsisiųsti >
2003 m. spalio 29 d. Nr. ĮV-389

Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija. Atsisiųsti >
2005 m. gruodžio 16 d. Nr. ĮV-716

 

Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai:

Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms. Atsisiųsti >
2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1T-71(1.12)

  • Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Atsisiųsti >
    2015 m. kovo 20 d. Nr. 1T-13(1.12.E)

 

Kiti dokumentai:

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisyklių patvirtinimo. Atsisiųsti >
2016 m. lapkričio 24 d. V.1-99

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų – Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių – patvirtinimo. Atsisiųsti >
2016 m. rugsėjo 6 d. V.1-71

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo. Atsisiųsti >
2015 m. gruodžio 7 d. V.1-98

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai. Atsisiųsti >
2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V.1-122

  • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų pakeitimo. Atsisiųti >
    2012 m. balandžio 23 d. Nr. V.1-16 

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai. Atsisiųsti >
2015 m. liepos 7 d. Nr. V.1-46

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai. Atsisiųsti >
2010 m. vasario 1 d. Nr. V.1-8

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai. Atsisiųsti >
2010 m. vasario 1 d. Nr. V.1-8

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai. Atsisiųsti >
2010 m. vasario 1 d. Nr. V.1-8

Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises. Atsisiųsti >
2005 m. parengė LR kultūros ministerija kartu su ES PHARE programos ekspertais