LM ISC LIMIS

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS) pagrindinis tikslas – organizuoti bei koordinuoti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimą ir įdiegimą Lietuvos muziejuose. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro nuostatai. Išsami informacija apie LM ISC LIMIS įkūrimą ir veiklą – skyriuje Apie mus >

Lankstukas apie Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrą (*.pdf)

LMISCLIMIS_lankstukas_270px

Nuotolinė paskaita „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“

2016-12-14

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2016 m. gruodžio 20 d. surengė nuotolinę paskaitą „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“. Paskaitos metu buvo aptariami svarbiausi elektroninės informacijos saugą reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dokumentai, pateikiami praktiniai patarimai bei rekomendacijos LIMIS duomenų tvarkytojams ir interneto naudotojams.  Daugiau...


2015 m. spalio 29 d., lapkričio 5 d. ir lapkričio 11 d. Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras surengė mokymus „Šiaulių regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejinių vertybių skaitmeninimo procesų integravimas į praktinę muziejinę veiklą“

2015-10-05

2015 m. spalio 29 d., lapkričio 5 d. ir lapkričio 11 d. Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras surengė mokymus „Šiaulių regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejinių vertybių skaitmeninimo procesų integravimas į praktinę muziejinę veiklą“, kuriuose dalinosi praktine ir teorine patirtimi pritaikant LIMIS skaitmeninius įrankius muziejinių vertybių apskaitoje, eksponatų vertinime, rinkinių valdyme ir suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos srityje. Daugiau...


Kvietimas dalyvauti mokymuose dirbti su LIMIS

2015-09-09

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) tęsia mokymus dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) ir kviečia muziejų darbuotojus, kurie dar nėra dalyvavę ar nori pagilinti žinias, juose dalyvauti. Daugiau...


Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS 2015 metais

2015-04-01

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2015 m. rengė muziejininkų mokymus dirbti su LIMIS.   Daugiau...


Fotografų kvalifikacijos tobulinimo kursai

2014-11-03

LDM filialas LM ISC LIMIS baigė registraciją į Lietuvos dailės muziejaus ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto vykdomus Muziejininkų tęstinio mokymo programos II modulio mokymus. Bus mokoma muziejuose saugomų eksponatų (liaudies meno skulptūrų) fotografavimo specifikos. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.
Mokymai vyks 2014 m. lapkričio 4–12 d. Vilniuje (adresas: Bokšto g. 5, LDM filialas LM ISC LIMIS). Daugiau...


Loretos Uzdraitės darbų paroda

2014-08-30

2014 m. rugpjūčio 29 d. atidaryta LM ISC LIMIS filiale Jono Biliūno apsakymams sukurtų iliustracijų paroda.


Išleistas projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ leidinys.

2014-03-28

Atsisiųsti leidinį>


Kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

2013-10-23

Kilnojamos parodos stendai>
2013 spalio 23–lapkričio 11 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda, Didžioji Vandens g. 2) – kilnojamoji stendinė senųjų fotografijų paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“. Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir sklaidos projekte „EuropeanaPhotography“ www.europeana-photography.eu/, rinkinių. Iš viso šiame projekte, kuris įgyvendinamas 2012–2015 m., jau dalyvauja 36 Lietuvos muziejai. Daugiau...


Jano Brunono Bułhako fotografijos iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių: Vilniaus miesto vaizdai, architektūros detalės

2013-09-09

Nuo 2013 m. rugsėjo 10 d. kilnojamos parodos „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ lankytojai taip pat turi galimybę susipažinti ir su Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose saugomomis vieno žymiausio XX a. I p. Lietuvos fotografo ir fotografijos teoretiko Jano Brunono Bułhako (1876–1950) fotografijomis, kuriose įamžinti Vilniaus miesto vaizdai ir architektūrinės detalės. Daugiau...


Loretos Uzdraitės darbų paroda

2013-02-25

2013 m. vasario 15 d. – rugsėjo 1 d. – LM ISC LIMIS filiale veikė Loretos Uzdraitės „Anykščių šilelio“ poemos iliustracijų paroda.