LIMIS

 
 
Projekto vadovės Danutės Mukienės straipsnis „Žingsnis į modernų ir pasauliui duris atveriantį muziejų“ spausdintas Kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“ (Nr. 46). Atsisiųsti PDF >

2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir patvirtino šios strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 m. planą, kuriame numatyta Lietuvos muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

Organizuoti ir kuruoti šią veiklos sritį pavesta Lietuvos dailės muziejuje veikiančiam šio muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.

Dokumentai

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai. Atsisiųsti >
2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V.1-122.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai. Atsisiųsti >
2015 m. gruodžio 7 d. Nr. V.1-98.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) naudotojų administravimo taisyklės
2010 m. kovo 1 d. Nr. V-1-29.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
2010 m. kovo 1 d. Nr. V- 1-29.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) veiklos tęstinumo valdymo planas
2010 m. kovo 1 d. Nr. V-1-29.

Apie LIMIS

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) vienoje duomenų bazėje telkia informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus.  Ji veikia visuose muziejuose.

Lietuvos integralios informacinės sistemos kūrimą ir įdiegimą muziejuose finansuoja Europos Sąjunga.

LIMIS tikslai

  • naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, kompiuteriais bei ryšio priemonėmis kaupti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis bendrais standartais;
  • sukurti bendro naudojimo klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, duomenų bazes, kaupiančias teksto ir vaizdo bei kitą skaitmeninę informaciją apie eksponatus, jų priklausomybę, ir užtikrinti keitimąsi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis;
  • teikti elektronines paslaugas, kuriomis naudodamasis vartotojas galėtų gauti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • teikti duomenis visuomenei apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus mokymo bei mokslinių tyrimų tikslais;
  • teikti duomenis valstybės institucijoms apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • organizuoti Lietuvos muziejuose sukaupto kultūros paveldo pristatymą virtualiose Lietuvos ir užsienio šalių kultūros paveldo informacinėse sistemose.

LIMIS kontekstinė diagrama

 

 

LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis, skirtas kaupti visose LIMIS-M posistemių duomenų bazėse esančiam skaitmeniniam turiniui;

LIMIS-M – Lietuvos muziejuose naudojamas kultūros paveldo objektų skaitmeninimui (aprašymui) skirtas LIMIS posistemis;

LIMIS-K – duomenų viešinimo posistemis.

Dr. Donatas Saulevičius. „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) apibūdinimas“. Atsisiųsti *.PDF>