Žvilgsnis į Ispanijos muziejus: skaitmeninto kultūros paveldo sklaida

Ispanijos muziejai didžiuojasi saugomomis kultūros vertybėmis, tačiau, kad įtiktų šiuolaikiniam vartotojui, tenka rūpintis ne tik patraukliomis ekspozicijomis, bet ir savo rinkinių pristatymu internete. Tam skirtuose portaluose ar virtualiose parodose rodomi eksponatai traukia visuomenės dėmesį ir didina muziejaus žinomumą. Čia paminėsime keletą pagrindinių Ispanijos muziejų skaitmeninto turinio portalų, siūlydami prisijungti prie jų.

Ispanijos muziejai, naudojantys integralią muziejų dokumentacijos ir vadybos sistemą DOMUS, turi puikias galimybes pristatyti sistemoje įvestus eksponatus viešai. Pirmieji muziejų elektroniniai katalogai buvo sukurti valstybiniams Ispanijos muziejams Kultūros ministerijos iniciatyva. Kiekvienas iš septyniolikos ministerijai pavaldžių muziejų turi savo rinkinių katalogą internete. Čia rasite Nacionalinio archeologijos muziejausAmerikos muziejausAltamiros ir kitų valstybinių muziejų kolekcijas, pateiktas internete naudojant ministerijos paruoštą platformą. Keletas kitų svarbių Ispanijos muziejų yra sukūrę individualius viešuosius katalogus, pavyzdžiui, Galos-Salvadoro Dali fondasBarselonos šiuolaikinio meno muziejus MACBANacionalinis Prado muziejus.

Ispanijos muziejų skaitmeniniam turiniui viešinti taip pat yra skirti regioniniai ir nacionaliniai muziejų rinkinius pristatantys portalai. Ispanų kalba veikiančiuose portaluose galima paprastoji arba išplėstinė paieška, pateikiama pagrindinė informacija apie eksponatus, jų skaitmeniniai vaizdai bei aprašymai. Vartotojo aplinka paprasta ir aiški, pasiklysti galima nebent renkantis paiešką pagal laukus, kai galima rinktis kelis paieškos kriterijus.

Regioninius muziejų rinkinių portalus yra sukūrusios Aragono, AndalūzijosKatalonijos ir Tenerifės
autonomijų muziejus koordinuojančios institucijos. Aragono vyriausybės Kultūros paveldo departamento administruojamas portalas „Aragono muziejų rinkiniai internete“ („Colecciones de museos aragoneses en red“) šiuo metu apima šešiolikos Aragono muziejų elektroninius katalogus ir beveik 8 000 suskaitmenintų eksponatų (tai sudaro apie 6 % DOMUS sistemoje Aragone esančių eksponatų). Siekiant, kad visuomenei prieinamų vertybių skaičius nuolat augtų, muziejams, norintiems viešinti savo eksponatus, portalo administratoriai kelia sąlygą pateikti ne mažiau 250 suskaitmenintų vertybių ir kas mėnesį jas papildyti. Aragono muziejų rinkinių portale paiešką galima vykdyti tiek atskiro muziejaus kataloge (Saragosos muziejausGojos graviūrų muziejaus, skulptoriaus Pablo Gargallo muziejaus), tiek visų prisijungusių muziejų bendrame kataloge (pavyzdžiui, pabandykite į paieškos laukelį įvesti žodžius „Goya“, „Gargallo“ ar „etnologia“).

2010 m. pradėjo veikti nacionalinis Ispanijos muziejų rinkinių portalas „Rinkiniai internete CER.ES“ („Colecciones en Red“). Šiuo metu prie jo prisijungęs 71 Ispanijos muziejus, publikuojama daugiau kaip 130 000 muziejų vertybių ir daugiau nei 180 000 skaitmeninių vaizdų. CER.ES – tai bendras muziejų elektroninis katalogas, kuriame sukaupta informacija apie eksponatus iš muziejų rinkinių, sudarančių Ispanijos muziejų rinkinių skaitmeninį tinklą („La Red Digital de Colecciones de Museos de España“). Tinklą sudaro visi muziejai, naudojantys integralią sistemą DOMUS, kurių šiuo metu yra 151 ir nuolat daugėja. Sukūrus CER.ES portalą, muziejai mato akivaizdžią rinkinių viešinimo internete naudą, kuri skatina jungtis prie šios iniciatyvos ir neatsilikti nuo skaitmeninimo procesų pasaulyje. Per pirmuosius CER.ES gyvavimo metus prie tinklo prisijungė dar 10 naujų muziejų (tarp jų net 3 iš Aragono regiono), o eksponatų ir skaitmeninių vaizdų skaičius išaugo beveik trečdaliu.

Ispanijos kultūros ministerija 2011 m. iš Ispanijos muziejų rinkinių skaitmeninio tinklo turinio suformavo pirmąją teminę virtualią parodą „Moteriškasis paveldas“ („Patrimonio en Femenino“), kurioje publikuojami moterų autorių sukurti meno kūriniai bei kitų menininkų darbai moters tema. Ministerija taip pat skelbia nuorodas į teminius Ispanijos muziejų katalogus, pavyzdžiui, Ispanijos muziejų iberoamerikos kultūros rinkinių katalogąNacionalinio keramikos muziejaus Egnerio rinkinį bei nuorodas į kitų šalių muziejų katalogus – iš jų ir Lietuvos muziejų virtualių parodų sistemą.

Visų Ispanijos atminties institucijų – muziejų, bibliotekų ir archyvų – skaitmeninis turinys randamas nacionaliniame portale „Hispana“. Portale CER.ES sukaupti muziejų duomenys taip pat centralizuotai pateikiami į „Hispaną“, kurioje viešai prieinami 3 milijonai objektų iš 149 skaitmenintų objektų saugyklų, ir šis skaičius sparčiai auga. Ypač aktyvūs „Hispana“ tiekėjai yra Ispanijos valstybiniai archyvai, kurių pateikiamas turinys prisideda prie Europos archyvų projekto APEnet, koordinuojamo Ispanijos kultūros ministerijos.

„Hispana“ yra vienas didžiausių „Europeana“ turinio telkėjų po ATHENA, „Culture.fr“ ir Europos skaitmeninės bibliotekos, iki šiol pateikęs 1,5 mln. skaitmenintų objektų. Duomenys į „Europeaną“ teikiami per „EuropeanaLocal“ projektą, o dalyvavimą jame nacionaliniu lygiu koordinuoja Ispanijos kultūros ministerija. Tokiu būdu muziejų pateiktas turinys į CER.ES portalą taip pat matomas ir „Europeanoje“. Siekiama, kad tie patys skaitmeninti objektai būtų prieinami bet kurio lygio portaluose – regioniniuose, nacionaliniuose ar Europos.

 

Parengė Giedrė Stankevičiūtė pagal informaciją, gautą stažuotės
Aragono vyriausybės Švietimo, kultūros ir sporto departamente metu,
bei straipsnyje paminėtų portalų informaciją

 

Daugiau informacijos Giedrės Stankevičiūtės straipsnyje „Žvilgsnis į Ispanijos muziejus: muziejų dokumentavimo sistema DOMUS