Trečiasis projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimas Atėnuose

2013 m. kovo 13–15 d. Atėnuose (Graikija) įvyko trečiasis tarptautinio senų nuotraukų skaitmeninimo projekto „Europeana Photography“ („European ancient photographic vintage repositories of digitalized pictures of historical quality“) plenarinis susitikimas (pilnas pavadinimas „3rd Plenary meeting and Aggregation workshop“). Jį organizavo Atėnų nacionalinis technikos universitetas (NTUA) – seniausia technologijų veiklos srities švietimo įstaiga Graikijoje. Susitikime  dalyvavo 19 projekto partnerių atstovai iš 11 šalių bei kviestiniai svečiai. Lietuvos dailės muziejui atstovavo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemų inžinierius Ernestas Adomaitis bei LM ISC LIMIS administratorė, tarptautinių ryšių koordinatorė Viktorija Jonkutė.

Atvykusiuosius  priėmė ir susitikimą sveikinimo kalba pradėjo WP5 darbo grupės veiklos – metaduomenų kaupimo ir apdorojimo – vadovas Nikos Simou iš NTUA. Pirmąją susitikimo dieną partneriai buvo mokomi dirbti su programine įranga-įrankiu MINT, kuris bus naudojamas metaduomenų susiejimui ir pateikimui į Europos kultūros portalą „Europeana“. WP4 darbo grupės – susiejimo ir daugiakalbiškumo – vadovė Nataša Van Steen (Natacha Van Steen) iš Belgijos supažindino su duomenų apie objektus telkimo standartu LIDO bei jo panaudojimo galimybėmis. Nikos Simou su kolegomis pristatė MINT įrankio funkcionalumą, pademonstravo, kaip reikia prisijungti prie sistemos, įkelti ir susieti metaduomenis. Pirmos susitikimo dienos pabaigoje buvo aptarti sudėtingesni šio įrankio naudojimo atvejai – funkcijų, loginių sakinių bei terminologijos pritaikymas, atliktos partnerių atsivežtos praktinės techninės užduotys.

Projekto partneriai iš Parisienne de Photographie (Prancūzija) bei Kultūros paveldo departamento Generalitat de Catalunya (Ispanija). V. Jonkutės nuotr.

Projekto partneriai iš Parisienne de Photographie (Prancūzija) bei Kultūros paveldo departamento Generalitat de Catalunya (Ispanija). V. Jonkutės nuotr.

Iš kairės: „Europeanos“ atstovė Julia Fallon bei projektą koordinuojantys Valentina Bachi, Antonella Fresa, Fred Truyen ir kiti susitikimo dalyviai". V. Jonkutės nuotr.

Iš kairės: „Europeanos“ atstovė Julia Fallon bei projektą koordinuojantys Valentina Bachi, Antonella Fresa, Fred Truyen ir kiti susitikimo dalyviai”. V. Jonkutės nuotr.

Atėnų simbolio Akropolio ir miesto panoramos fragmentas. V. Jonkutės nuotr.

Atėnų simbolio Akropolio ir miesto panoramos fragmentas. V. Jonkutės nuotr.

Atėnų miesto panorama. V. Jonkutės nuotr.

Atėnų miesto panorama. V. Jonkutės nuotr.

Antrą susitikimo dieną vyko plenarinis posėdis, kurio metu darbo grupių vadovai pateikė pristatymus – apžvalgines jų vykdomų veiklų ataskaitas. Projekto koordinatorius Fredas Truyenas (Fred Truyen) iš Leveno (Liuveno) universiteto (Belgija) bei projekto techninė koordinatorė Antonella Fresa (Promoter, Italija) apžvelgė projekto raidą ir metų darbo rezultatus, glaustai aptarė Europos Komisijos atstovų išsakytas pastabas, pateikė rekomendacijas. Jos kolegė Valentina Bachi paaiškino, kaip naudotis Europos projektų dalyvio portalu ir pateikti jame duomenis NEF įrankiu. F. Truyenas taip pat aptarė partnerių parengtus fotografijų turinio sąrašus, paskelbė, kad planuojama išleisti knygą apie partnerių skaitmeninamas senąsias fotografijas. WP3 darbo grupės lyderis Davidas Iglésis Frankas (David Iglésis Frank) pateikė skaitmeninimo veiklos rezultatus ir planus antriesiems projekto metams. Nutarta, kad projekto partneriai antraisiais projekto metais turėtų suskaitmeninti 250 000 fotografijų ir 100 000 jų paviešinti „Europeanoje“ .

Posėdyje dalyvavo ir kviestinių svečių. Vienas jų – „Europeanos“ atstovė ir patarėja intelektinės nuosavybės teisių ir politikos klausimais Julija Fallon (Julia Fallon), kuri perskaitė pranešimą apie kūrinių autorystės problemas. Ją papildė antrasis kviestinis svečias Dimitrijus Tsolis (Dimitrios Tsolis) iš Patras universiteto (Graikija). Po jų pranešimų vyko diskusijos apie skaitmeninamo kultūros paveldo prieinamumą, privačių kolekcijų problematiką, skirtumus tarp fotografijos ir skaitmeninio vaizdo, vartotojų teises ir moralinius kriterijus toms teisėms nustatyti, taip pat vadinamuosius „kūrinius našlaičius“ (angl. orphan works) bei kitus aktualius kultūros paveldo ir autorių teisių aspektus.

Antros susitikimo dienos pabaigoje projekto sklaidos vadovė Marzia Piccininno iš ICCU (Italija) aptarė projekto viešinimo veiklą ir pranešė, kad „Europeana Photography“ jau galima rasti ir socialiniame tinkle „Facebook“, adresu  http://www.facebook.com/pages/EuropeanaPhotography .

Trečiąją susitikimo dieną kolegos iš Lenkijos priminė tarptautinį kultūros paveldo žurnalą Uncommon Culture, paragino visus norinčius prisidėti prie jo kūrimo ir parengti su fotografija susijusias publikacijas. Be to, vyko Lietuvoje vyksiančio ketvirtojo plenarinio susitikimo ir projekto sklaidos renginių planavimas. Nutarta, kad kitas plenarinis susitikimas ir sklaidos renginiai turėtų vykti Vilniuje, rugsėjo 9–11 dienomis. Jų programoje numatytas senųjų Lietuvos muziejuose saugomų fotografijų parodos atidarymas bei tarptautinis edukacinis vakaras-konferencija apie fotografinę atmintį ir istorinę fotografiją. Norą dalyvauti šiame renginyje išreiškė Anna Grusková iš Divadelny Ustav (Slovakija), Fred Truyen iš KU Leuven (Belgija), John Balean iš TopFoto (Didžioji Britanija), taip pat kolegos iš Alinari (Italija) ir Fotografijos istorijos muziejaus Muzeum historii fotografii (Lenkija).

Projekto sklaidos renginius organizuoja ir kiti projekto partneriai. Paaiškėjo, kad renginius planuoja partneriai iš Divadelny Ustav (Slovakija), NALIS (Bulgarija), Parisienne de Photographie (Prancūzija), ArbejdeerMuseet (Danija), KU Leuven (Belgija).

Susitikimo pabaigoje vyko baigiamosios, apibendrinamosios diskusijos, aptarti susitikimo rezultatai, išvados, priminti galutiniai terminai skubiausiems darbams atlikti.

 

 

Viktorija Jonkutė
Lietuvos dailės muziejaus filialas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras