Tarptautinė DC-NET konferencija „Kultūros paveldo skaitmeninimas ir ilgalaikis saugojimas – e. infrastruktūros vaidmuo“

2011 m. birželio 23–24 d. Budapešte Vengrijos nacionalinėje bibliotekoje (National Széchényi Library) įvyko tarptautinė antroji DC-NET projekto konferencija „Kultūros paveldo skaitmeninimas ir ilgalaikis saugojimas – e. infrastruktūros vaidmuo“ (angl. Digitisation of Cultural Heritage and long term preservation – the role of e-Infrastructures).

Lietuvos dailės muziejui atstovavo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninio ir LIMIS centras Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas dr. Donatas Saulevičius.

DC-NET – skaitmeninio kultūrinio paveldo tinklas yra ERA-NET (Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo) projektas, kurį finansuoja Europos Komisija pagal 7BP infrastruktūros mokslinių tyrimų sritį „Pajėgumai“. DC-NET projektas prasidėjo 2009 m. gruodžio 1 d. ir baigsis 2011 m. gruodžio mėnesį. Projekte dalyvauja kultūros ministerijos ir mokslinių tyrimų įstaigos iš aštuonių ES valstybių narių.

Šio projekto tikslas yra sukurti bendrą viešą prioritetų programą, skirtą valstybių narių skaitmeninio kultūros paveldo sektoriaus tyrimams, ir ištirti, kaip elektroninė infrastruktūra (e. infrastruktūra) gali prisidėti prie jos įgyvendinimo naudojant esamas arba naujai sukurtas paslaugas.

„Kultūros paveldo skaitmeninimas ir ilgalaikis saugojimas – e. infrastruktūros vaidmuo“ yra antroji iš tarptautinio DC-NET projekto konferencijų. Ji buvo skirta DC-NET projekto pasiekimams ir pažangai analizuoti, išryškinant skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo problematiką. Konferencijos pranešėjai pabrėžė e. infrastruktūros svarbą teikiant technines, informacines, programines ir duomenų saugojimo paslaugas, pristatant savo tyrimų rezultatus ir gerą praktiką.

Šios konferencijos auditoriją sudarė bibliotekininkai, muziejininkai, archyvarai, skaitmeninimo ekspertai, e. infrastruktūros paslaugų teikėjai, leidėjai, teisės ekspertai, tarp kurių vyko diskusijos politiniais, teisiniais ir techniniais ilgalaikio skaitmeninio kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. Kaip vienas iš konferencijos sėkmės rezultatų įvardijamas geresnis tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas tarp paveldo institucijų ir e. infrastruktūros teikėjų.

 

Donatas Saulevičius
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninio ir LIMIS centro
Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas