Spalio 31 d. Briuselyje – tarptautinė konferencija „Vaizdo kolekcijų apsauga“

2013 m. spalio 31 d. Briuselyje (Belgija) rengiama tarptautinė konferencija „Vaizdo kolekcijų apsauga“ (ang. Safeguarding Image Collections). Ją organizuoja Karališkasis kultūros paveldo institutas (IRPA KIK), atsakingas už Belgijos kultūros paveldą, jo sklaidą bei tyrimus.

kik_2Pastaruoju metu fotografijos sudaro didelę dalį pasaulio atminties ir naudojamos įvairiausiuose kontekstuose. Fotografinis vaizdas gali būti itin vertingas tiek kaip atskiras objektas, tiek kaip dokumentas. Vis dėlto archyvai, muziejai, bibliotekos ir kitos atminties institucijos visame pasaulyje, norėdamos išsaugoti pirminių vaizdų kolekcijas ir skaitmenines jų versijas, vis dar turi įdėti nemažai pastangų. Nepaisant įvairių priemonių, pavyzdinių praktikų, Europos komiteto CEN nuostatų, rekomendacijų ir visų kitų dedamų pastangų, veiksmingo fotografijos kolekcijų valdymo strategijos sukūrimas – vis dar yra rimtas iššūkis kolekcijų valdytojams ir archyvo darbuotojams.

Vaizdo kolekcijų apsaugos specialistai susiduria ne tik su būdingiausiais vaizdo kolekcijų saugojimo, inventorizavimo, skaitmeninimo probleminiais atvejais, bet ir su sudėtingesnėmis problemomis. Kadangi skaitmeninimas ir atvirosios prieigos kūrimas tampa pagrindine kolekcijos valdymo veiklos kryptimi, muziejams ir archyvams dažnai tenka spręsti ir autorių teisių klausimus. Be to, vyraujanti politika gali būti nepalanki arba priešingai – daryti teigiamą įtaką fotografijos kolekcijų priežiūrai.

Fotografijų kolekcijų valdymas labai priklauso nuo konkrečios situacijos ir fotografinio atvaizdo statuso. Dėl to panašiems vaizdams gali būti taikomos skirtingos apsaugos metodikos, priklausomai nuo to, ar jie naudojami archyvuose, ar muziejuose. Be to, fotografijų kolekcijos neretai laikomos pernelyg įvairialypėmis ir jų valdymas suvokiamas kaip papildoma muziejų, archyvų ar kitų atminties institucijų veiklos sritis. Nors dauguma vaizdų yra dokumentinės paskirties, didelė dalis jų pradedami saugoti dėl jų savaiminės vertės. Laikui bėgant fotografijos suvokiamos nebe kaip paprasčiausias vaizdinis turinys, o kaip kultūriniai objektai, galintys atlikti svarbų vaidmenį formuojant istorinę sąmonę. Fotografijos kolekcijų statusas ir valdymas įvairiose situacijose atspindi ir veikia vaizdų saugojimo politiką. Fotografinių mūsų praeities vaizdų saugojimas ir apčiuopiamų pėdsakų dabartyje palikimas turėtų būti vienas svarbiausių mūsų uždavinių.

Rengiamos konferencijos tikslas – kritiškai paanalizuoti kolekcijos valdymo ir fotografinių objektų santykį konkrečiose institucijose – tiek muziejuose, tiek archyvų saugyklose. Be to, šia konferencija taip pat siekiama suburti skirtingų požiūrių fotografinių vaizdų valdymo specialistus ir apibrėžti teorinius šios veiklos srities pagrindus.

Konferencijos kalba – anglų, tačiau laukiami ir pranešimai prancūzų kalba. Pranešimo trukmė – 20 minučių.

Siūlomos pranešimų temos:

  • kolekcijų priežiūra ir valdymas:

(prevencinis) konservavimas,

rizikos valdymas,

fotolaboratorijų kolekcijų saugojimas;

  • prieiga:

autoriaus teisės,

skaitmeninimas,

eksponavimas;

  • vaizdo statusas;
  • atstovavimas.

 

Norintys skaityti pranešimą nurodytomis temomis, iki šių metų kovo 31 d. turi atsiųsti jo 250-ies žodžių santrauką (be tarpų) organizaciniam komitetui, el. pašto adresu hilke.arijs@kikirpa .

Daugiau informacijos apie konferenciją skelbiama internete, adresu http://org.kikirpa.be/coma2013/

Informaciją parengė Viktorija Jonkutė
Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras