Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa

Informacija apie konkursus skelbiama Šiaurės šalių tarybos biuro Lietuvoje svetainėje:
http://norden.lt/index.php?show_content_id=52&proj_id=1418&set_lang_id=lt.

Paraiškos forma ir platesnė informacija anglų kalba pateikiama čia:
http://www.norden.ee/en/grants/public-administration.html.

 

Trumpa pagrindinė informacija apie viešojo administravimo mobilumo programą:

  • Skiriama finansinė parama valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.
  • Remiamuose projektuose privalo dalyvauti bent 3 partneriai iš skirtingų valstybių, tarp kurių bent po vieną turi būti iš Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija) ir iš Baltijos šalių (Estija, Latvija, Lietuva). Programos metinį biudžetą sudaro 270 tūkst. eurų.
  • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo administravimo darbuotojai. Nevalstybinių įstaigų darbuotojams, menininkams skirtos kitos mobilumo finansavimo programos:
    http://norden.lt/index.php?show_content_id=52&set_lang_id=lt.
  • Paraiškų teikėjai turėtų gerai mokėti anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
  • Programa padengia iki 70 % kelionės, apgyvendinimo bei bendradarbiavimo tinklų veiklos išlaidų. Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino. Lėšos turi būti įsisavintos per 12 mėnesių nuo finansavimo gavimo dienos.
  • Konkursai skelbiami kiekvienų metų pradžioje.

 

2009 m. finansuotų projektų pavyzdžiai:

  • „Kultūros paveldo skaitmeninimas BSR“ – Norvegijos archyvų, bibliotekų ir muziejų valdybos projektas, kuriame dalyvauja ir partneriai iš Lietuvos.
  • „Miesto peizažų išsaugojimas“ – Vilniaus pilių direkcijos inicijuotas projektas su partneriais iš Norvegijos ir Švedijos.