Septintasis projekto „EuropeanaPhotography“ partnerių susitikimas ir senų fotografijų parodos atidarymas Bratislavoje

2014 m. lapkričio 6–7 d. Bratislavoje (Slovakija) vyko senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „EuropeanaPhotography“ partnerių septintasis plenarinis susitikimas ir fotografijų parodos „1839–1939-ųjų teatrališkas pasaulis“ (ang. The Theatrical World  1839–1939) atidarymas. Lietuvos dailės muziejui šiuose renginiuose atstovavo jo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotoja, „EuropeanaPhotography“  projekto skaitmeninio turinio kaupimo, pateikimo, tęstinumo, intelektinės nuosavybės teisės bei sklaidos specialistė Viktorija Jonkutė.

Parodos „1839_1939-ųjų teatrališkas pasaulis“ plakatas

Parodos „1839_1939-ųjų teatrališkas pasaulis“ plakatas

Plenarinis susitikimas vyko viešbučio Park Inn Hotel ir Bratislavos teatro instituto Divadelný ústav patalpose. Pirmoji susitikimo diena prasidėjo „EuropeanaPhotography“  projekto koordinatorių steigiamos tarptautinės asociacijos, siekiančios stiprinti fotografijos kultūros, fotografinio paveldo sklaidą, aptarimu. Projekto partneriams raštiškai sutikus būti nariais, oficialiai paskelbtas Fotokonsorciumo (ang. Photoconsortium) įkūrimas ir patvirtintas pirmasis jo narių suvažiavimas. Asociacijos vadovais išrinkti „EuropeanaPhotography“  projektui vadovaujantis Leveno katalikiškojo universiteto prof. Frederikas Truyenas (Frederik Truyen) ir projekto techninė koordinatorė, Promoter direktorė Antonella Fresa. Kiti partneriai, įskaitant Lietuvos dailės muziejų, tapo asociacijos vykdančiosios tarybos nariais.

Pirmosios susitikimo dienos vakare Slovakijos nacionaliniame muziejuje vyko Bratislavos Teatro instituto Divadelný ústav parengtos fotografijų parodos „1839–1939-ųjų teatrališkas pasaulis“ (ang. Theatrical World 1839–1939) atidarymas. Ši paroda yra Slovakijos fotografijos mėnesio 2014-ųjų programos dalis. Ją, bendradarbiaudama su kolegomis, parengė Teatro instituto teatrologė Anna Grusková. Parodoje eksponuojamos įspūdingiausios projekto „EuropeanaPhotography“ metu suskaitmenintos fotografijos, atspindinčios ryškiausius 1839–1939 m. Slovakijos scenos artistus, jų pasirodymus, užkulisius, taip pat teatrališką to meto visuomenės elgseną. Atidarymo metu pristatytas parodai skirtas leidinys, parodos rengėjai bei projektas „EuropeanaPhotography“ .

Antrąją susitikimo dieną darbo grupių veiklos lyderiai aptarė projekto raidą, sprendė probleminius atvejus, teikė konsultacijas, priminė darbų atlikimo terminus. Kadangi projektas baigiasi 2015 m. sausio pabaigoje, visos projektui skirtos fotografijos turi būti sukataloguotos, aprašytos, o jų metaduomenys perkelti į programinę įrangą-įrankį MINT iki lapkričio mėnesio pabaigos. Lietuvos dailės muziejaus (LDM) projektui „EuropeanaPhotography“  skirtos senosios fotografijos jau yra viešai prienamos informacinėje sistemoje LIMIS, didžioji jų dalis jau matoma ir „Europeanoje“. Likusios  iki lapkričio 17 d. bus perkeltos į minėtą projekto techninį įrankį, iš kurio jos metų pabaigoje pateks į kultūros portalą „Europeana“ . Pažymėtina, kad LDM projektui teikiamoms ir „Europeanoje“ prieinamoms senosioms fotografijoms yra priskirtos viešo naudojimo (angl. public domain) teisės, be to, jos yra pakankamai aukštos kokybės, todėl šios fotografijos susilaukia vis daugiau susidomėjimo.

Susitikimo pabaigoje vyko apibendrinamosios diskusijos, aptarti Leveno katalikiškojo universiteto organizuojami sausio pabaigoje Levene (Belgija) vyksiantys projekto baigiamieji renginiai. Jų metu projektui skirtoje uždaromojoje konferencijoje bus pristatytas „EuropeanaPhotography“  pateiktas turinys, kurio dalį sudaro daugiau nei 20 000 Lietuvos muziejų senųjų fotografijų. Visa informacija apie projektui skirtus renginius bus skelbiama organizatorių puslapyje, adresu https://www.arts.kuleuven.be/english.

Plenarinio susitikimo dalyviai. Nuotr.  Antonio Davide Madonna

Plenarinio susitikimo dalyviai. Antonio Davide Madonna nuotr.

Plenarinio susitikimo dalyviai

Plenarinio susitikimo dalyviai. Viktorijos Jonkutės nuotr.

Plenarinio susitikimo dalyviai

Plenarinio susitikimo dalyviai. Viktorijos Jonkutės nuotr.

Plenarinio susitikimo dalyviai

Plenarinio susitikimo dalyviai. Viktorijos Jonkutės nuotr.

Išsamiau apie „EuropeanaPhotography” projektą. Išsamiau >

Viktorija Jonkutė
Lietuvos dailės muziejaus filialas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras