Seminaras „Muziejinių vertybių skaitmeninimas Lietuvos muziejuose“ Klaipėdos ir Palangos miesto muziejininkams

2009 m. spalio 28 d. Laikrodžių muziejuje (Klaipėda) LDM filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras surengė seminarą „Muziejinių vertybių skaitmeninimas Lietuvos muziejuose“ Klaipėdos ir Palangos miesto muziejininkams.

Pranešimai:

Skirmantė Kvietkauskienė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau – LM ISC LIMIS) Skaitmeninimo skyriaus vedėja:
„Skaitmeninti planuojamų muziejinių vertybių prioritetinių sąrašų sudarymas“;
„Muziejinių vertybių skaitmeninimas ir autorių teisės. Autorių turtinių teisių galiojimo terminai“;
„Skaitmeninamų objektų vaizdų parametrai, skirti archyvavimui ir sklaidai. Rekomendacijos“.

Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja:
„Muziejinių vertybių skaitmeninimas. Lietuvos muziejų dalyvavimas projekte „Virtuali elektroninio paveldo sistema“ (projekto „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ II-asis etapas): darbo planavimas, eksponatų atranka, informacijos įvedimas į sistemą, išsamių aprašų standartas. LDM pajūrio padalinių, Lietuvos jūrų muziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus aprūpinimas skaitmeninimui reikalinga technine ir programine įranga“;
„Muziejų rinkinių sudėtis ir bendramuziejinių klasifikatorių, tezaurų rengimas, darbo grupės muziejuose, klasifikatorių, tezaurų rengimo tvarka. Gintaro klasifikatoriaus rengimo problemos“;
„Išsamių muziejinių aprašų rengimas, informacinių laukų apie muziejaus eksponatus kiekis, pasiūlymai dėl jų sklaidos. LIMIS specifikacija ir investicinis projektas. Regioniniai skaitmeninimo centrai Lietuvos muziejuose (Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus)“.

Diskusijos, atsakymai į klausimus.