Seminaras „LIMIS specifikacija ir investicinis projektas“ nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams

2009 m. lapkričio 25 d. LDM filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras surengė seminarą  „LIMIS specifikacija ir investicinis projektas“, skirtą Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų vadovams.

Pranešimai:

Danutė Mukienė. „Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, jo veikla“;

Dr. Donatas Saulevičius. „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS): specifikacija ir investicinis projektas“;

Neringa Račkauskaitė. „LIMIS investicinio projekto rengimas“.

Diskusijos, atsakymai į klausimus.

Projektą pristatė  LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) vedėja Danutė Mukienė, šio centro Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas dr. Donatas Saulevičius ir investicinį projektą rengusios UAB S4ID projektų vadovė Neringa Račkauskaitė.

D. Mukienė susirinkusiuosius supažindino su LM ISC LIMIS įkūrimo istorija, struktūra, centro misija ir darbu, kuris atliktas ir atliekamas, rengiantis LIMIS sistemos sukūrimui ir diegimui muziejuose.

Dr. Donatas Saulevičius pristatė būsimos LIMIS sistemos koncepciją ir parengiamuosius projekto įgyvendinimo darbus, planuojamą darbų grafiką.

UAB S4ID projektų vadovė N. Račkauskaitė susirinkusiesiems trumpai papasakojo apie investicinio projekto rengimą.

Muziejų vadovai renginio metu turėjo galimybę išsamiai susipažinti su planuojamos sukurti LIMIS sistemos specifikacija.

Susipažinę su baigiamu rengti investiciniu LIMIS projektu, pristatyme dalyvavę muziejų vadovai ir vyriausieji rinkinių saugotojai domėjosi, kaip muziejai, dalyvausiantys LIMIS sistemos diegimo muziejuose projekte, turėtų pasirengti šiam veiklos etapui. Susirinkusieji pažymėjo, kad šiuo metu muziejuose labai trūksta eksponatų skaitmeninimui skirtos programinės įrangos ir kompiuterinės technikos, taip pat ir kvalifikuotų specialistų. Kalbėjusieji LM ISC LIMIS darbuotojams siūlė kreiptis į LR kultūros ministeriją, kad ji ieškotų finansinių galimybių nupirkti skaitmeninimui reikalingą techniką muziejams iki LIMIS sistemos diegimo pradžios tam, kad muziejinių vertybių skaitmeninimas, eksponatų elektroninių katalogų kūrimas vyktų sėkmingai.

LM ISC LIMIS vedėja D. Mukienė muziejų vadovus paragino ieškoti ir kitų būdų gauti lėšų reikalingai kompiuterinei programinei įrangai ir technikai įsigyti – rengti projektus, teikti juos Lietuvos ir tarptautiniams fondams, konkursams, kad būtų gauta finansinė parama projektams įgyvendinti. Ji taip pat pažymėjo, kad 2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 249 yra pagrindas rengti bendrą Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų investicinį projektą kompiuterinei įrangai ir technikai įsigyti, be to, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją muziejuose, Finansų ministerija turėtų siekti, kad visos lėšos, numatytos 2009 m. priimtos skaitmeninimo strategijos priemonių plane, būtų skirtos muziejų skaitmeninių centrų veiklai. D. Mukienė taip pat pažymėjo kad kiekvienas muziejus taip pat turi galimybę rengti investicinius projektus Respublikos biudžetui, kad būtų gauta lėšų kompiuterinei technikai įsigyti.

Muziejų atstovai apgailestavo, kad jų steigėjai paskutiniais metais per mažai rūpinasi muziejų infrastruktūros atnaujinimu, nėra priimama tinkamų politinių sprendimų.

LIMIS specifikacijos ir investicinio projekto rengėjai atsakė į muziejų vadovų klausimus. Daugiausia domėtasi, kaip veiks sistema, kokios bus galimybės kurti muziejų eksponatų elektroninius katalogus, kaip veiks suskaitmenintų eksponatų viešinimas internete, kaip bus sprendžiami autorinių turtinių teisių klausimai, kaip bus eksportuojami duomenys iš jau veikiančių sistemų į naujai įdiegtas, kaip sistema bus administruojama centre ir kiekviename muziejuje atskirai.

Projekto rengėjai susirinkusiuosius informavo, kad LIMIS projektas Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) bus pateiktas gruodžio mėnesio viduryje, o sutartį su CPVA dėl finansavimo tikimasi pasirašyti 2010 metų pavasarį.

Parengė Giedrė Stankevičiūtė