Seminaras-diskusija „Dėl muziejams perduodamų archeologinių radinių aprašymo bei sąrašų sudarymo tvarkos“

2016 m. kovo 18 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko seminaras-diskusija „Dėl muziejams perduodamų archeologinių radinių aprašymo bei sąrašų sudarymo tvarkos“.

Diskusijų temos:

Įžanginis žodis (doc. dr. J. Genys, MLIM direktorius)

Radinio indentifikavimo ir aprašymo problemos (R. Bračiulienė, MLIM archeologė)

Dėl perduodamų muziejams radinių sąrašų  tvarkos (Z. Juškėnienė, MLIM vyr. fondų saugotoja)

Archeologinėse ataskaitose radinių aprašymo ir radinių sąrašų sudarymo klaidos (doc. dr. G. Zabiela, KPD Mokslinės archeologinės komisijos pirmininkas)

Archeologinių radinių įtraukimo į LIMIS sistemą situacija ir perspektyvos (D. Mukienė, LDM LIMIS centro vedėja)

Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos įgyvendinimas ir perspektyvos (E. Striškienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vyriausioji fondų saugotoja)

Išsamiau apie renginį >

Asmuo kontaktams Roma Songailaitė
E. paštas archeologai@mlimuziejus.lt
Tel. (8 46) 21 22 36