Seminaras „Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo skaitmeninimas“

2009 m. lapkričio 9–10 d. Osle, Norvegijos archyvus, bibliotekas ir muziejus kuruojančioje Norvegijos archyvų, bibliotekų ir muziejų valdyboje (Norwegian Archive, Library and Museum Authority), įvyko Baltijos jūros regiono šalių skaitmeninimo ekspertų seminaras, skirtas supažindinti seminaro dalyvius su skaitmeninimo procesu regiono valstybėse, jose vykdoma valstybės politika, susijusia su skaitmeninimu. Seminarą organizavo Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa.

Lietuvos dailės muziejui atstovavo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėjos pavaduotojas dr. Donatas Saulevičius. Seminare dalyvavo ir dar du kolegos iš LIetuvos, vykdantys skaitmeninimo veiklą: Valdas Lučunas (Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) ir Regina Varnienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Per dviejų dienų seminarą buvo aptariama kiekvienos Baltijos regiono valstybės skaitmeninimo politika ir patirtis, ten vykdomi bei planuojami vykdyti skaitmeninimo projektai. Seminaro metu vyko diskusijos, buvo aptariamas kiekvienas pristatymas bei daromi trumpi apibendrinimai.

Antrosios seminaro dalies pabaigoje vyko bendras aptarimas ir ateities perspektyvų numatymas. Buvo nutarta ateityje toliau vystyti regiono skaitmeninimo ekspertų bendradarbiavimą, keistis patirtimi bei stengtis vykdyti bendrus projektus ir skleisti gerosios praktikos pavyzdžius.

Dr. Donatas Saulevičius atskleidė Lietuvos dailės muziejaus vaidmenį kultūros paveldo skaitmeninimui Lietuvoje bei pristatė planuojamą kurti LIMIS sistemą. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su kuriamos informacinės sistemos koncepcija, taip pat pristatyta sistemos specifikacija.

Seminare buvo užmegzti ryšiai su kultūros paveldo skaitmeninimo ekspertais iš kitų Baltijos ir Šiaurės regiono šalių, gauta naujos informacijos, aptarta bendra šalių padėtis skaitmeninimo srityje. Svarbiausias seminaro rezultatas yra tas, kad buvo įvertintas kiekvienos šalies įdirbis, teigiama patirtis,kuria bus galima pasiremti, taip pat aptartos galimos grėsmės. Pasikeitimas patirtimi buvo prasmingas ir naudingas visoms seminare dalyvavusioms šalims.

Seminaro akimirka. Pirmas iš kairės dr. Donatas Saulevčius Seminaro akimirka. Pirmas iš kairės dr. Donatas Saulevčius Seminaro akimirka. Pirmas iš kairės dr. Donatas Saulevčius

Dr. Donatas Saulevičius,
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro
Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas

Marcino Kłoso (Polish Maritime Museum) nuotraukos