Restauratorių darbo grupė

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras

Janina Lukšėnienė, Mokslinių tyrimų skyriaus vadovė

Laima Vedrickienė, Archeologinių dirbinių restauravimo dirbtuvių vadovė

 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centras

Vita Andrulienė, Restauravimo centro vedėja