Rekomenduojamų mokymo priemonių, skirtų savarankiškam nuotoliniam mokymuisi, sąrašas

LIMIS nuotolinių mokymų sistema
Joje pateikiama tekstinė medžiaga, papildyta iliustracijomis ir vaizdo įrašais, sudaranti galimybę muziejininkams elektroniniu būdu susipažinti  su mokomąja medžiaga darbo su LIMIS klausimais, muziejuose saugomų objektų fotografavimo specifikos pagrindais, skaitmeninių vaizdų apdorojimu, aktualiais autorių teisių klausimais ir kitomis su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusiomis temomis.
Prisijungimo prie www.limismokymai.lt naudotojo vardą ir slaptažodį, gavęs Jūsų prašymą el. paštu arnoldas@limis.lt, atsiųs LIMIS administratorius Arnoldas Urbelis.

LIMIS mokymų sistemoje integruotos mokymų temos
1. Darbo su LIMIS pagrindai:
Bendra informacija apie LIMIS
Eksponato duomenų įvedimas, paieška
Eksponato duomenų keitimas, redagavimas
Klasifikatorių tvarkymas
Apskaitos aktai, apskaitos knygos
Archyvo tvarkymas
Bibliotekos tvarkymas
Audiotekos ir videotekos tvarkymas
Fototekos tvarkymas
Restauravimo duomenų tvarkymas
LIMIS naudojimas ir elektroninės saugos informacija
2. Eksponatų fotografavimas ir skenavimas
3. Darbo su Adobe Photoshop pagrindai

Teisės aktai, darbo tvarkos, rekomendacijos

LIMIS naudotojo vadovas
LIMIS nuostatai
LIMIS duomenų saugos nuostatai
LIMIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
LIMIS naudotojų administravimo taisyklės
Kompiuterizuotos rinkinių apskaitos, vykdomos dirbant su LIMIS, tvarka
Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti LIMIS, rengimo principai
Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai
Kultūros paveldo skaitmeninimui rekomenduojama įsigyti įranga

Paskaitų, seminarų vaizdo įrašai ir skaidrės

Lektorės, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ skaitmeninimo konsultantės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės mokymai Suskaitmeninto kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas ir ženklinimas
Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) seminaro „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“ pranešimai: I dalis, II dalis, III dalis
Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) pranešimas „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas
Lektorės, bibliotekininkės dr. Nijolės Bliūdžiuvienės (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) pranešimas „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai
Lektorės, advokatės Jurgos Gradauskaitės pranešimas „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai – teisiniai viešinimo aspektai

Leidiniai

Rekomendacijos dėl Lietuvos autorių turtinių teisių galiojimo terminų skaičiavimo skaitmeninant kūrinius
Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos
Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2019–2020
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015

Interneto svetainės

Kultūros paveldo skaitmeninimas
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema
Virtuali kultūros paveldo sistema
Europeana