Projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimas Barselonoje

2012 m. rugsėjo 17–18 d. Barselonoje (Ispanija) įvyko antrasis tarptautinio senų nuotraukų skaitmeninimo projekto „Europeana Photography“ („European ancient photographic vintage repositories of digitalized pictures of historical quality”) plenarinis susirinkimas, kurį organizavo Katalonijos vyriausybė Generalitat de Catalunya (GenCat). Jame dalyvavo 33 projekto partnerių atstovai iš 11 šalių. Susitikimas vyko prabangiuose neoklasikinio stiliaus Ispanijos aristokratų, menininkų bei jų globėjų rūmų pastate Palau Moja, kur dabar įsikūręs Kultūros paveldo departamentas Generalitat de Catalunya bei keletas kultūros įstaigų.

Iš kairės Promoter atstovės Antonella Fresa ir Valentina Bachi Seminaro dalyvių grupelė
Iš kairės Promoter atstovės
Antonella Fresa ir Valentina Bachi
Seminaro dalyvių grupelė

Susitikime visų projekto darbo grupių veiklos lyderiai pateikė pristatymus – apžvalgines jų vykdomų veiklų ataskaitas, aptarė projekto raidą, pokyčius bei veiklos grafikus. Atvykusiuosius priėmė ir susitikimą sveikinimo kalba pradėjo Kultūros departamento techninės paramos ir informavimo skyriaus vadovė Anna Busom. Po sveikinimo žodžių atstovės iš Promoter (Italija) Valentina Bachi ir Antonella Fresa, tapusios susitikimo vedėjomis, aptarė projekto raidą, vadovavimo pokyčius. A. Fresa paskelbė, kad keičiasi projekto koordinatorius – nuo šiol Alinari 24 ORE (Italija) veiklas perima Promoter.

Po pietų aptarta WP2 darbo grupės veikla – projektui teikiamas turinys, temos, fotografijų rinkiniai, svarstyti konkretūs partnerių klausimai. Šios darbo grupės vadovas Fredas Truyenas (Fred Truyen) savo pristatyme priminė Levene (Belgija) vykusį turinio seminarą. Jis teigė, kad šis darbo etapas iki šiol vyko sėkmingai ir yra beveik atliktas – partneriai jau rengia turinio sąrašus, fotografijų rinkinių aprašus. Konsorciumo partneriams buvo pasiūlyta suskaitmeninti daugiau fotografijų nei jie buvo planavę. F. Truyenas pažymėjo, kad projektui teikiamos fotografijos turėtų atspindėti tris svarbiausius dalykus: fotografijos ir fotografinės technikos istoriją bei Europos istoriją. Pabrėžta, kad daugiau dėmesio reiktų skirti siužetinėms fotografijoms, kurios perteikia intriguojančius istorinius naratyvus.

Susitikime aptarta ir WP3 darbo grupės veikla – skaitmeninimas ir katalogavimas. Šios grupės lyderis Davidas Iglésis Frankas (David Iglésis Frank) paskelbė, kad kuriama virtuali biblioteka-saugykla, kurioje bus kaupiama medžiaga apie skaitmeninimą. Susirinkime dalyvavęs fotografas, Vaizdo kokybės laboratorijos atstovas iš Belgijos Karlas Mitja (Carles Mitjà) papasakojo apie skaitmeninamo vaizdo kokybę, jos testavimo įrangą, naudojamą Žironos (Girona) Vaizdo mokslinių tyrimų ir sklaidos centre. O Nathalie Doury iš Parisienne de Fotografija skaitmeninių vaizdų kokybei tikrinti rekomendavo  nemokamą internetinę priemonę Delt.ae, kuri pasiekiama internetiniu adresu http://delt.ae/index/home . Pirmoji susitikimo diena baigėsi WP4 darbo grupės – susiejimo ir daugiakalbiškumo – aptarimu. Grupės vadovė Nataša Van Steen (Natacha Van Steen) iš Belgijos priminė partneriams apie kuriamą daugiakalbį žodyną, kuris turėtų pasirodyti šių metų pabaigoje.

Antroji susitikimo diena daugiausiai buvo skirta WP5 darbo grupė veiklai – metaduomenų kaupimui ir pateikimui į „Europeną“. Šios darbo grupės lyderis Nikos Simou iš Atėnų nacionalinio technikos universiteto pademonstravo duomenų telkimo ir susiejimo programinę įrangą-įrankį MINT, kuris bus naudojamas pateikiant projekto „Europeana Photography“ duomenis į „Europeaną“ . Nataša Van Steen supažindino su LIDO standartu bei jo panaudojimo galimybėmis. Be to, buvo priminti privalomi eksponatų aprašų laukai. Susitikimas pasibaigė autorinių teisių, projekto sklaidos aptarimu ir apibendrinamosiomis diskusijomis. Kadangi Lietuva 2013 m. antrąjį pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungoje, Lietuvos dailės muziejui pasiūlyta pasinaudoti pirmininkavimo teise ir surengti projekto „Europeana Photography“ pristatymų ar kitų „Europeanos“  sklaidos renginių. Nuspręsta, kad kitas plenarinis susitikimas ir programinės įrangos taikymo mokymai vyks kitų metų kovo mėn. Atėnuose (Graikija), o dar kitas – galbūt Lietuvoje.

 

Apie projektą „EuropeanaPhotography“ >

 

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras informacija
Parengė Viktorija Jonkutė