Projekto DigCurV skaitmeninės priežiūros specialistų mokymų programos modelio vertinimo seminaras

2012 m. lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto bibliotekos B3 auditorijoje vyko projekto DigCurV seminaras.
Vilniaus universiteto biblioteka dalyvauja Leonardo da Vinci programos finansuojamame projekte DigCurV – Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje (Digital Curator Vocational Education Europe). Projekto tikslas – paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje.
Projekto metu siekiama sukurti skaitmeninės priežiūros specialistų mokymų programos modelį, kuris nurodytų pagrindines skaitmeninės priežiūros kompetencijas ir padėtų tobulinti šios srities įgūdžius.

Išsamiau >