Projektas „Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas“

Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo Europoje projektas (Digital Curator Vocational Education Europe – DigCurV), kurio tikslas paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje. Projektas įgyvendinamas 2011–2013 m.
Projekto svetainė http://www.digcur-education.org/