Projektas „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymas – 2010“

2010 m. kovo 1 d. – lapkričio 25 d. Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM ISC LIMIS) įgyvendina projektą „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymas – 2010“.

Šiuo projektu siekiama:

  1.  Muziejinių vertybių skaitmeninimu sudominti ir į šią veiklą paskatinti įsijungti pagal galimybes kuo daugiau Lietuvos muziejų darbuotojų.
  2.  Sudaryti galimybę Lietuvos muziejininkams tinkamai pasirengti muziejinių vertybių automatizuotai apskaitai ir skaitmeninimui (eksponatų fotografavimui, skenavimui ir automatizuotai apskaitai).
  3.  Sudaryti galimybę žmonėms internete gauti daugiau informacijos apie Lietuvos muziejuose saugomus vertingus, Lietuvos kultūros paveldą identifikuojančius objektus, sudominti juos šiuo paveldu ir taip juos pritraukti į muziejus, kur eksponuojami originalūs eksponatai.
  4.  Paskatinti Lietuvoje informacines kultūros paveldo sistemas kuriančius kolektyvus bendradarbiauti sistemų klasifikatorių, tezaurų, personalijų ir raktažodžių žodynų kūrimo srityse, mažinti atskirtį tarp šių sistemų, sudaryti geresnes galimybes keistis duomenimis.

Įgyvendinant projektą 2010 m. kovo – rugsėjo mėnesiais numatyta surengti 12 seminarų Lietuvos muziejininkams (8 – muziejų fotografams, eksponatų skenuotojams, 4 – muziejų rinkinių saugotojams). 8 seminarai iš planuojamų 12 bus surengti Lietuvos regionuose (2 – Kaune, 2 – Klaipėdoje, 2 – Šiauliuose, 2 – kitose vietose), o likusius 4 – Vilniuje.

Parengus spaudai projekto įgyvendinimo metu surengtų seminarų medžiagą, šių metų lapkričio mėnesį numatoma 500 egz. tiražu išleisti atskirą informacinį leidinį, skirtą Lietuvos muziejininkams, dirbantiems kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje.

Dalis planuotų seminarų ir kitų į projektą įtrauktų darbų jau surengta ir atlikta. Sukurta ir Virtualių parodų informacinė sistema http://www.muziejai.lt/emuziejai/. Ji integruota į LM ISC LIMIS administruojamą šio centro informacinį internetinį leidinį „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt.

LDM įsijungus į Italijos kultūros ministerijos kuruojamą projektą ATHENA, naudojantis šia virtualių parodų sistema ir į ją įdiegus ATHENA projekto darbo grupės sukurtą LIDO standartą, šių metų balandžio–gegužės mėnesiais virtualių parodų sistemos duomenų bazėje sukaupti duomenys apie kultūros paveldo objektus pradėti teikti EUROPEANAI http://www.europeana.eu/ (iš viso jų pateikta daugiau negu apie 500 eksponatų).

Virtualių parodų sistema šiandien jau gali naudotis ir kiti Lietuvos muziejai. Jie, prisijungę prie sistemos interneto naršykle, gali formuoti jau pradėtas kurti ir naujas virtualias parodas. Vėliau muziejų pateikti duomenys, jei jie to pageidaus, galės būti eksportuojami į EUROPEANĄ.

Užbaigiant įgyvendinti projektą, šių metų pabaigoje Vilniuje planuojama surengti mokslinę konferenciją „Lietuvoje veikiančių kultūros paveldo informacinių sistemų kūrybinių grupių bendradarbiavimo galimybės“, o konferencijos medžiagą paskelbti internetiniame leidinyje www.emuziejai.lt.

Projekto vadovė Danutė Mukienė