Pratęstas kvietimas teikti paraiškas pagal EEE programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“

Paraiškų pateikimo terminas pratęstas iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 16.15 val.
Išsamiau>