Penktasis projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimas Barselonoje

2014 m. sausio 29–31 d. Barselonoje (Ispanija) vyko senų nuotraukų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „Europeana Photography“ („European ancient photographic vintage repositories of digitalized pictures of historical quality”) renginiai. Sausio 29 d. projekto partneriai iš Ispanijos Mokslinių vaizdo tyrimų ir sklaidos centro CRDI bei Katalonijos Kultūros paveldo departamentas Generalitat de Catalunya surengė seminarą „Fotografijos kolekcijų valdymo programinė įranga“ (ang. EuropeanaPhotography Seminar Software for managing digital collections). O sausio 30–31 d. buvo organizuotas penktasis projekto „Europeana Photography“ plenarinis susitikimas.

Renginiai vyko prabangiame neoklasikinio stiliaus Ispanijos aristokratų, menininkų bei jų globėjų rūmų pastate Palau Moja, kuriame dabar įsikūręs Kultūros paveldo departamentas Generalitat de Catalunya bei keletas kultūros įstaigų. Lietuvos dailės muziejui atstovavo jo filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninio ir LIMIS centras Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus vedėjas Šarūnas Bagdonas ir „Europeana Photography“ projekto skaitmeninio turinio kaupimo, pateikimo, tęstinumo, intelektinės nuosavybės teisės bei sklaidos specialistė Viktorija Jonkutė. Atvykusiuosius sutiko ir renginius organizavo Kultūros departamento techninės paramos ir informavimo skyriaus vadovė Anna Busom bei CRDI informacinių technologijų ir archyvų specialistas Davidas Iglésis Frankas (David Iglésias Frank).

Barselona 20140130

Penktojo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimo Barselonoje akimirka. Nuotr. Šarūno Bagdono

Seminare apie fotografijos kolekcijų valdymą dalyvavo Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos Europos atminties institucijų bei fotografijos kolekcijų atstovai, taip pat dalis projekto  „Europeana Photography“ partnerių. Kiekvienas jų papasakojo apie savo organizaciją, su skaitmeniniu turiniu susijusias veiklas bei naudojamą programinę įrangą, pasidalijo sėkmingų projektų patirtimi. Lietuvos dailės muziejaus atstovas Šarūnas Bagdonas skaitė pranešimą „Tiesiame tiltus. Atvirų inovacijų taikymas vystant platformas ir veiklos modelius“ (ang. Bridge the gap. Open innovation approach to Platforms and Business Models based development.). Jame jis pristatė Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS, papasakojo apie eksperimentinę inovacijų platformą „Demola“, vienijančią verslo sektorių, studentus ir viešąsias įstaigas, bei pakvietė kartu kurti naujus verslo modelius bei ieškoti bendrų tarptautinių universitetų ir kitų organizacijų ikikomercinės eksperimentinės plėtros projektų.  Prezentacija galima rasti čia EuropeanaPhotography LIMIS Barcelona.

Plenarinis partnerių susitikimas vyko dvi dienas. Jame projekto koordinatorius ir projekto darbo grupių veiklos lyderiai pateikė pristatymus – apžvalgines jų vykdomų veiklų ataskaitas, aptarė projekto raidą, pokyčius bei būsimas veiklas.  Projekto koordinatorius Fredas Truyenas (Fred Truyen) iš Leveno katalikiškojo universiteto ir projektui vadovaujanti Antonella Fresa (Promoter) apžvelgė projekto raidą ir darbo planus, pateikė rekomendacijas. Skaitmeninimo darbo grupės lyderis Davidas Iglésis Frankas (David Iglésis Frank) pateikė skaitmeninimo veiklos rezultatus ir planus tretiems projekto metams. Daugiakalbiškumo veiklos grupės lyderė – Nataša Van Steen (Natacha Van Steen) pristatė sukurtą daugiakalbį fotografijos žodyną, kurį planuojama papildyti svarbesniais asmenvardžiais ir geografiniais pavadinimais, susijusiais su partnerių fotografijų kolekcijomis. Projekto sklaidos grupės vadovas Antonio Davide Madonna iš ICCU (Italija) aptarė projekto viešinimo veiklas, priminė, kad „Europeana Photography“ turi periodiškai atnaujinamą puslapį socialiniame tinkle „Facebook“, adresu  http://www.facebook.com/pages/EuropeanaPhotography

Susitikimo metu aptarti ir būsimi projekto „Europeana Photography“ renginiai. Paskelbta, kad kitas plenarinis susitikimas bus organizuojamas balandžio 11–12 d. Pizoje (Italija). Tuo metu planuojamas ir iš projekto partnerių senųjų fotografijų parengtos parodos „Visos mūsų vakar dienos“ (ang. All our yesterdays) atidarymas. Joje bus eksponuojamos ir 5 Lietuvos muziejų senosios fotografijos, atspindinčios to meto žmonių realijas. Sofie Taes iš Leveno katalikiškojo universiteto susitikimo metu pristatė atrinktus vaizdus bei būsimos fotografijų parodos projektą, viena iš koordinatorių Valentina Bachi (Promoter) – parodos erdvę, istorinėse patalpose įsikūrusį ekspozicinį centrą Palazzo Lanfranchi. Partneriai iš Bratislavos, Kopenhagos, Leveno pasidalino idėjomis apie būsimus jų organizuojamus projekto renginius.

Antra susitikimo diena buvo skirta WP5 ir WP6 darbo grupėms – metaduomenų kaupimo ir pateikimo į „Europeaną“ bei skaitmeninamo kultūros paveldo prieinamumo, intelektinės nuosavybės teisių klausimams. Intensyviose diskusijose šiomis temomis dalyvavo ne tik projekto partneriai, bet ir „Europeana“ autorių teisių sektoriaus atstovas Paul Keller. Projekto dalyvių Public domain licenzijavimo nuostatos nesutapo su P. Keller grupės pateiktu jų apibrėžimu. Laisvas didesnės kokybės skaitmeninių vaizdų naudojimas ženkliai keis partnerių veiklos modelius.

Susitikimas baigėsi konsultacijoms apie programinę įrangąįrankį MINT, kuris naudojamas metaduomenų susiejimui ir pateikimui į kultūros paveldo portalą „Europeana“. Šios darbo grupės veiklos lyderis Nikos Simou iš Atėnų nacionalinio technikos universiteto NTUA apžvelgė duomenų perkėlimo eigą, aptarė sudėtingesnius ar probleminius MINT įrankio funkcionalumo atvejus, atsakė į projekto partnerių klausimus. Susitikimo pabaigoje vyko apibendrinamosios diskusijos, aptarti susitikimo rezultatai, svarstytos tolimesnio bendradarbiavimo ir dalyvavimo Erasmus Plus programoje galimybės.

Viktorija Jonkutė

Lietuvos dailės muziejaus filialas

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Penktojo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimo Barselonoje akimirka. Iš kairės projekto koordinatorius Fred Truyen ir „Europeanos“ autorių teisių sektoriaus atstovas Paul Keller. Nuotr. Antonio Davide Madonna

Penktojo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimo Barselonoje akimirka. Iš kairės projekto koordinatorius Fred Truyen ir „Europeanos“ autorių teisių sektoriaus atstovas Paul Keller. Nuotr. Antonio Davide Madonna

 

Penktojo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimo Barselonoje akimirka. Nuotr. Antonio Davide Madonna

Penktojo projekto „Europeana Photography“ partnerių susitikimo Barselonoje akimirka. Nuotr. Antonio Davide Madonna