Paskirtas finansavimas Lietuvos kultūros tarybos programos „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida“ projektų įgyvendinimui

2015 m. nuo vasario 9 d. iki vasario 23 d. Lietuvos kultūros taryba kvietė atminties institucijas (bibliotekas, archyvus ir muziejus) teikti paraiškas gauti finansavimą programos „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida“ projektams. Programos tikslas – skleisti ir populiarinti atminties institucijų skaitmenintas kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmenintas turinys būtų plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei.
Balandžio 14 d. Lietuvos kultūros taryba paskelbė sprendimą dėl projektų dalinio finansavimo. Parama skirta šiems muziejų projektams:

Projekto pavadinimas Muziejus Finansavimo suma
Anykščių menų centro audiogido sukūrimas ir pritaikymas lankytojų asmeniniams mobiliems elektroniniams įrenginiams  Anykščių menų centras  10 000 Eur.
Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams  Lietuvos dailės muziejus  12 444 Eur.
Lietuvos laivyno kūrėjai  Lietuvos jūrų muziejus  3 590 Eur.
Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas  Rokiškio krašto muziejus  4 000 Eur.
Šiaulių regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejinių vertybių skaitmeninimo procesų integravimas į praktinę muziejinę veiklą  Šiaulių „Aušros“ muziejus  8 010 Eur.
Interaktyvaus žaidimo „Pažinkime senuosius Zarasus“ įdiegimas  Zarasų krašto muziejus  3 000 Eur.
Skaitmenintas kultūros paveldas. Praeitis – ateičiai.  Žemaičių muziejus „Alka“  2 250 Eur.