Paraiškas dalyvauti SOIMA 2013 mokymuose Kenijoje galima teikti iki kovo 15 d.

Vaizdo ir garso kolekcijų konservavimo programa (SOIMA) orientuojasi į tris svarbiausias veiklos kryptis: specialistų rengimą, visuomenės švietimą apie audiovizualinių medžiagų trapumą bei žinių panaudojimą egzistuojančioms informacijos spragoms užpildyti. SOIMA 2011 mokymuose (Vilniuje ir Rygoje) jau dalyvavo po viena specialistą iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Išsamesnė informacija apie mokymus 2013 m. psl.: http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2013_09SoimaKEN_en.shtml ir http://soima.iccrom.org/  [anglų k.]