Neringos istorijos muziejus dalyvavo projekte „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“

Šaltinis: Neringos muziejaus svetainė http://www.neringosmuziejus.lt/node/148, teksto ir nuotraukos autorius Genutė Grigaitienė. Skelbta 2015 09 07

Mobili skaitmeninimo grupė Neringoje

2015 m. rugsėjo 2-4 d. Neringos istorijos muziejuje lankėsi iš Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų suformuota mobili grupė, aprūpinta šiuolaikine kultūros paveldo skaitmeninimui skirta technine įranga.

Susitikimo metu LM ISC LIMIS centro skaitmeninio skyriaus vedėja Skirmantė Kvietkauskienė supažindino su kultūros paveldo skaitmeninimo aktualijomis, konsultavo vaizdų archyvavimo ir apskaitos klausimais. LM ISC LIMIS centro metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgedaitė konsultavo darbo su LIMIS klausimais, mokė kaip dirbti LIMIS sistemoje ir teisingai įvesti metaduomenis Specialistas Arūnas Mazalas atliko muziejuje naudojamos techninės bei programinės įrangos fizinės būklės tyrimus ir parengė rekomendacijas dėl įrangos įsigijimo. Fotografai Vaidotas Aukštaitis ir Tomas Kapočius fotografavo , o specialistė Laimutė Strolytė profesionaliu skeneriu (A3 formato) skenavo atrinktus eksponatus. Kartu su muziejininkais specialistai skaitmenino Neringos istorijos muziejaus Dailės ir Istorinio – buitinio rinkinių eksponatus. Atliekami skaitmeninimo darbai per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą suteiks galimybę visuomenei, interneto naudotojams operatyviau internete rasti informaciją apie muziejuje saugomus kultūros paveldo objektus.