Muziejų sukurtas kultūros paveldo skaitmeninis turinys – nacionalinėje ir tarptautinėje virtualioje erdvėje

2010–2012 m. sukūrus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) – prieiga internete www.limis.lt, visiems Lietuvos muziejams susidarė galimybė jų sukurtą kultūros paveldo skaitmeninį turinį integruoti į nacionalinę ir tarptautinė virtualią erdvę. Sklaidai skirta informacija apie muziejuose suskaitmenintus eksponatus, kitus kultūros paveldo objektus (muziejų archyvuose, bibliotekose, audiotekose, videotekose, fototekose saugomas vertybes) viešinama LIMIS portale www.limis.lt, muziejų LIMIS elektroninių katalogų viešosiose prieigose (interneto svetainėse) ir yra eksportuojama į nacionalinio kultūros paveldo portalo „ePaveldas“ www.epaveldas.lt bei pagrindinio Europos kultūros paveldo portalo „Europeana“ www.europeana.eu duomenų bazes.

Iki 2017 m. pavasario didžioji dalis duomenų apie muziejų suskaitmenintus kultūros paveldo objektus į „Europeaną“ buvo pateikiama  muziejams dalyvaujant tarptautiniuose, Europos Komisijos remiamuose projektuose („Europena“, „Linked Heritage“, „Europeana Photography, „Athena“, „Athena Plus“, „Europeana Space“) ir naudojantis šių projektų partnerių, kuriems buvo patikėtos skaitmeninio turinio agregatorių (pateikėjų) į „Europeana“ funkcijos, turimomis techninėmis galimybėmis.

2017 m. pavasarį, į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (šią įstaigą Kultūros ministerija yra įgaliojusi vykdyti nacionalinio duomenų teikėjo į „Europeaną“ funkcijas) valdomą, tvarkomą bei administruojamą Virtualią elektroninę paveldo informacinę sistemą (VEPIS) įdiegus galimybę tinkamai į VEPIS ir „Europeanos“ duomenų bazes pateikti bei jų viešosiose prieigose internete atvaizduoti visų Lietuvos muziejų sklaidai skirtą skaitmeninį turinį, muziejai pradėjo iš LIMIS duomenis teikti į VEPIS, o iš jos muziejų atrinkti duomenys yra pateikiami į „Europeaną“.

 

2017 m. Lietuvos muziejai į VEPIS (viešoji prieiga www.epaveldas.lt) pateikė sklaidai skirtus duomenis apie 48.764 muziejų suskaitmenintus kultūros paveldo objektus, o į www.europeana.eu – apie 10.000 kultūros paveldo objektų. Į šiuos portalus yra eksportuojami duomenys apie vertingiausius, Lietuvos kultūros paveldą ar atskiras jo temas geriausiai reprezentuojančius, visuomenėje didžiausio susidomėjimo sulaukiančius eksponatus ir kitas vertybes.

2017 m. daugiausiai duomenų į VEPIS pateikta apie Lietuvos dailės muziejuje, Žemaičių muziejuje „Alka“, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje, Kretingos muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Kupiškio etnografijos muziejuje saugomus kultūros paveldo objektus. „Europeanai“ daugiausiai duomenų pateikta apie Lietuvos dailės muziejaus, Tauragės krašto muziejaus, Zarasų krašto muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Rokiškio krašto muziejaus žinioje esančius eksponatus ir kitas vertybes.

Iki šiol iš viso į VEPIS muziejai yra pateikę duomenis daugiau negu apie 48.700 objektų, o į „Europeaną“ – beveik apie 63.000 objektų.

Šiuose portaluose apie muziejuose saugomus eksponatus ir kitas vertybes pateikiama tik pagrindinė informacija (metaduomenys, susieti su nedidelių parametrų skaitmeninėmis bylomis). Interneto naudotojai, norintys sužinoti daugiau apie šias vertybes, iš minėtų portalų yra nukreipiami į LIMIS portalą, kuriame skelbiama visa muziejų parengta sklaidai skirta informacija.

Danutė Mukienė