Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir automatizuotos apskaitos gebėjimų ugdymas

Įgyvendino: Lietuvos dailės muziejus.
Partneris: Matematikos ir informatikos instituto UNESCO katedra „Informatika humanitarams“.
Vadovė – Danutė Mukienė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja.
Finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto tikslai ir uždaviniai >