„Modernaus muziejaus veiklos gairės“ – trečia leidinių serijos „Muziejininkystės studijos“ knyga

„Modernaus muziejaus veiklos gairės” – trečia leidinių serijos „Muziejininkystės studijos” knyga. Ją sudarė Arūnas Puškorius, spaudai parengė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (VU KF) Muzeologijos katedra, o išleido Vilniaus universiteto leidykla.

Modernus_muziejaus_veiklos_gaires (1)„Muziejininkystės studijos” – muzeologijos studijoms ir  muziejų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti skirta mokomųjų leidinių serija, leidžiama nuo 2012 metų. Šios serijos leidiniuose publikuojama mokomųjų programų, kursų, užsienio ir Lietuvos dėstytojų paskaitų medžiaga. Knygoje „Modernaus muziejaus veiklos gairės” yra pateikiama 2014 m. VU KF Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas” teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Šiame projekte Lietuvos dailės muziejus dalyvavo partnerio teisėmis.

Šiame leidinyje kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros darbuotojų Mindaugo Kelpšos ir Pieter van Mensch publikacijomis yra paskelbtas ir LDM filialo LM ISC LIMIS vedėjos Danutės Mukienės straipsnis „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)”, išsamiai pristatantis 2010–2013 m. Lietuvos dailės muziejuje vykdytą visiems Lietuvos muziejams skirtos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo muziejuose projektą bei pačią LIMIS sistemą.
Tiražas 300 egz.