Mažeikių muziejus dalyvavo projekte „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“

Šaltinis: Mažeikių muziejaus svetainė http://mazeikiumuziejus.lt/naujienos/mazeikiu-muziejus-dalyvavo-projekte-mobiliosios-skaitmeninimo-grupes-pagalba-regionu-muziejams/. Skelbta 2015 06 11

Eksponatas ruošiamas fotografavimui

Iš Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų suformuota mobili grupė, aprūpinta šiuolaikine kultūros paveldo skaitmeninimui skirta technine įranga, 2015 m. birželio 10 d. Mažeikių muziejuje pravedė užsiėmimą, kuriame darbuotojai buvo praktiškai mokomi kultūros paveldo objektų skaitmeninimo pagrindų.

Susitikimo metu LM ISC LIMIS vedėja Danutė Mukienė  supažindino su kultūros paveldo skaitmeninimo aktualijomis, LIMIS teikiamomis galimybėmis muziejui ateityje modernizuoti savo veiklą. Specialistas Arūnas Mazalas atliko muziejuje naudojamos techninės bei programinės įrangos fizinės būklės tyrimus ir parengė rekomendacijas dėl įrangos įsigijimo. LM ISC LIMIS metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgedaitė mokė kaip dirbti LIMIS sistemoje ir teisingai įvesti metaduomenis. Fotografas Vaidotas Aukštaitis ir projekto vadovė Skirmantė Kvietkauskienė nufotografavo  apie 80 liaudies meno eksponatų. Specialistė Laimutė Strolytė profesionaliu skeneriu (A3 formato) suskaitmenino 80 lapų iš XVIII-XX a. bažnytinių knygų, saugomų Mažeikių muziejaus raštijos fonduose.