LIMIS – priemonė automatizuotai vykdyti muziejuose saugomų vertybių apskaitą, kaupti, saugoti ir visuomenei pristatyti informaciją apie jas

 
 
 Muzieju_metai_200

2012-ieji Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. balandžio 29 d. nutarimu paskelbti Muziejų metais. 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtinta Muziejų metų programa. Jos tikslas – stiprinti muziejų ir visuomenės bendradarbiavimą, atkreipti dėmesį į muziejų atliekamą svarbią sociokultūrinę misiją šiuolaikinėje visuomenėje. Įgyvendinant muziejų metų programą siekiama finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stiprinti muziejų veiklą, didinti jos žinomumą visuomenėje, formuoti visuomenės sampratą apie muziejų kaip apie besikeičiančią, atvirą ir demokratišką kultūros instituciją, kuri ne tik kaupia ir saugo, bet ir patraukliomis formomis atveria sukauptas istorijos, kultūros ir meno vertybes, ugdo visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, nacionalinį tapatumą ir pilietiškumą, suteikia galimybę jos nariams šviestis ir gilinti turimas žinias, turiningai ir kūrybingai leisti laisvalaikį.

Pastaraisiais metais Lietuvos muziejai, plėtodami ryšius su visuomene, vis dažniau tam naudoja naujausias informacines technologijas. Gyventojams sudaromos galimybės su muziejų rinkiniais susipažinti ne tik ekspozicijose, parodose, bet ir muziejuose įrengtuose informaciniuose terminaluose, muziejų informacinėse svetainėse, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt kuriamose virtualiose parodose. Šių priemonių arsenalą prieš porą metų papildė Lietuvos muziejų virtualių parodų sistema www.muziejai.lt/emuziejai/, kurioje Lietuvos muziejai pristato vertingas eksponatų kolekcijas. Ši priemonė naudojama ir duomenims į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.europeana.eu pateikti. Šiais, Muziejų metais, pradėta kurti virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“ www.muziejai.lt/lobiai/, kurioje interneto naudotojams pristatomi vertingiausi muziejuose saugomi eksponatai – jų skaitmeniniai vaizdai ir aprašai. Eksponatus čia galima apžiūrėti iki maksimumo išdidinus vaizdą ir atskirais fragmentais. Pateikiama ir trumpa informacija apie parodoje dalyvaujančius muziejus.

Šį priemonių arsenalą šių metų pabaigoje papildys ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (toliau – LIMIS) portalas bei 19 nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriuose metų pabaigoje bus įdiegta ši sistema, eksponatų elektroninių katalogų interneto svetainės.

LIMIS paskirtis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, išsaugojimą, paiešką ir sklaidą bei integravimą į virtualią nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo erdvę.

Sistema kuriama nuo 2010 metų. Šis projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“. LIMIS projekto įgyvendinimą finansuoja ES fondai ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu projektą įgyvendina Lietuvos dailės muziejus (toliau – LDM), kuris yra ir šios sistemos valdytojas bei tvarkytojas. LIMIS sistemos kūrimo darbus organizuoja ir koordinuoja 2009 m. įkurtas filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, kuris rūpinasi ir Lietuvos muziejuose sukauptų, saugojamų vertybių skaitmeninimu bei pristatymu visuomenei.

Įdiegus LIMIS sistemą Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, galimybe naudotis ja turės ir visi kiti muziejai – kuriamas alternatyvus LIMIS-M posistemis sudarys galimybę muziejų darbuotojams tiesiogiai per internetą jungtis prie sistemos, automatizuotai vykdyti vertybių apskaitą, duomenų kaupimą, saugojimą, sklaidą ir keitimąsi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis.
LIMIS – priemonė, kuri skirta plėtoti muziejų teikiamas elektronines paslaugas visuomenei. Naudodamiesi šia informacine sistema, interneto naudotojai turės galimybę elektroninių katalogų viešose prieigose formuoti juos dominančių, patikusių eksponatų kolekcijas, keistis informacija apie jas su savo bičiuliais, užsisakyti jų dėmesį patraukusių, mokslo tyrimams, spaudai rengiamiems leidiniams reikalingus eksponatų didelius skaitmeninius vaizdus, vaizdo-garso įrašus, taip pat ir suderinti laiką, kada jie muziejuose galėtų betarpiškai apžiūrėti juos dominančius eksponatus.LIMIS projekto tikslinės grupės – muziejų darbuotojai, mokslininkai, kiti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai, valstybės institucijos.

Informacija apie projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos (nacionaliniuose ir respublikiniuose) muziejuose įgyvendinimą 2011 m. Atsisiųsti *.PDF >

____________________________________________________________

Kita susijusi informacija:

Rubrika Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt „Muziejų metai“. Išsamiau >

Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“. Paroda įtraukta į Muziejų metų programą. Išsamiau >

Virtualių parodų sistema „Lietuvos muziejų virtualios parodos“. Išsamiau >

Dr. Donatas Saulevičius. „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) apibūdinimas“. Atsisiųsti *.PDF >

2010 m. kovo 1 d. – 2012 m. gruodžio 24 d. – įgyvendinamas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“. Apie projektą >