LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų darbuotojams

Įgyvendinant projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ yra numatyta sukurti ne tik LIMIS, bet ir LIMIS laikinąją programinę įrangą (LPĮ). LPĮ skirta tam, kad muziejų darbuotojai iki LIMIS sukūrimo ir testavimo etapo pradžios turėtų galimybę pradėti eksponatų skaitmeninimo darbus ir užtikrinti realių duomenų, skirtų LIMIS sistemai testuoti, paruošimą. LPĮ duomenų bazėje sukaupti duomenys bus automatizuotai perkelti į LIMIS duomenų bazę (LIMIS sistema Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose planuojama įdiegti 2012 m. antroje pusėje).

2012 m. sausio 10 ir 11 d. Lietuvos dailės muziejaus filiale Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir IMIS centre vykusiuose mokymuose dalyvavo nacionalinių ir respublikinių muziejų darbuotojai.

Mokymų akimirkos

 2012 m. sausio 10 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. T. Kapočiaus nuotr.  2012 m. sausio 10 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. T. Kapočiaus nuotr.
 2012 m. sausio 11 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. A. Valužio nuotr.  2012 m. sausio 11 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. A. Valužio nuotr.
 2012 m. sausio 11 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. A. Valužio nuotr.  2012 m. sausio 11 d. LIMIS laikinosios programinės įrangos mokymai. A. Valužio nuotr.

 

Asmenys kontaktams:

Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė (tel.: (8 ~ 5) 261 9670, (8 ~ 5) 262 1883; el. paštas info[at]limis.lt)